Duurzaam

Duurzaam Heijplaat

In de gebiedstransitie van Groot Heijplaat/RDM moet de herstructurering een zoveel mogelijk duurzaam karakter hebben. Heijplaat zou in 2020 een energie neutrale wijk moeten zijn. Althans, dat is de ambitie van de stad Rotterdam en de partners die betrokken zijn bij de herstructurering van het gebied....en er is geld voor uitgetrokken. Hierbij moet benadrukt worden dat het slechts een ambitie is, nog niet vastgelegd in bestemmingsplannen of wet- en regelgeving en het uitgetrokken geld is proces geld, dus er hoeven niet direct resultaten te worden geboekt.

Wat weten we over duurzaam:

Duurzaam is een modewoord. Dat is zeker. De ene bestuurder meent dat het een dure modegril is die vanzelf weer overwaait, de ander weet dat het van levensbelang is om meer duurzaam te gaan denken en te ontwikkelen.

Volgens wikipedia:

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN commissie Brundtland uit 1987.

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze ook in de visserij biologie gebruikt. In beide gevallen was de betekenis verwant met begrippen uit de ecologie. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet principieel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.

Verwarring rond duurzaam ontwikkelen.

Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische-, economische- en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen, zijn duurzaam.

Duurzaam is langzaam een begrip geworden bij productie en consumptie. De industrie of producent heeft het zich snel eigen gemaakt. Duurzame keurmerken vliegen de consument om de oren, de één denkt nog groener dan de ander en mooie duurzame verhalen zitten vol list en bedrog om zoveel mogelijk het woord duurzaam te gebruiken als reclamemiddel om de klant te paaien. Er is bijvoorbeeld een grote kaalslag gaande in de tropisch regenwoud als gevolg van de Westerse vraag naar biobrandstof. Biobrandstof is beter voor het milieu, maar de enorme vraag naar grond om de nodige gewassen te kweken waaruit biobrandstof geproduceerd kan worden, zorgen aan de andere kant van de wereld voor een milieuramp die zijn weerga niet kent.

Goede voorbeelden zijn verhalen over de volkswagen en de roet metingen of van de kip en het ei. Van de gewone kip gingen we naar de scharrelkip en toen die ook niet meer oké was gingen we naar de vrije uitloopkip met als tegenhanger de plofkip. De wir war is zo groot dat de gewone consument door de bomen het bos niet meer ziet.

Duurzaam denken wordt ook ingevoerd in de wereld van de overheid. Daar blijkt dan ineens iedereen het wiel uitgevonden te hebben. De ene gemeente weet het nog beter dan de andere en de duurzame projecten zijn niet van de lucht als ook de voormalige energie-nutsbedrijven zich  op de markt van de toekomst storten, want energiegebruik en duurzaam gaan hand in hand.

Echt besparen doen we echter nog steeds niet. Wel vinden we bv. energiezuinige lampen uit en de techniek zorgt ervoor dat consumptiegoederen steeds energiezuiniger worden, maar we kopen met z'n allen  wel steeds meer en groter. Zo is de energieslurpende-66-cm-niet-te-tillen-beeldbuis van vroeger bijna overal vervangen door een 81 cm of liefst 94 cm of nog grotere flatscreen. De flatscreen is op zich zuinigere techniek, da's goed, maar omdat ze groter zijn gebruiken we per saldo meer energie. 

Uiteindelijke opgaaf

Duurzaam denken of duurzaam doen zijn dus twee heel verschillende dingen. Het blijkt in de praktijk ook een lastige zoektocht waarin we nog veel moeten leren. Mensen moeten leren met elkaar anders te denken. Makkelijk gezegd, maar in deze opgaaf liggen dus twee grote uitdagingen verscholen: anders denken en met elkaar denken.

Daarom is de weg naar duurzame ontwikkelingen op Heijplaat een interessant onderwerp. Het gebied Groot Heijplaat is overzichtelijk, maar er zijn veel partijen die er belangen hebben. De mogelijkheden zijn eindeloos door de ontwikkeling in techniek en communicatiemiddelen. Nu nog de vraag hoe de instanties het allemaal aan elkaar gaan koppelen zodat het ook in ons aller voordeel gaat werken. Het doel is dat al onze inspanningen op den lange duur niet alleen voordeel opleveren voor consument en producent, maar ook voor de wereld van onze kinderen en kleinkinderen.
Het gaat dus niet om quick wins en berichten op de voorpagina van de krant waar een of andere bestuurder zonder verstand van zaken weer iets staat aan te prijzen omdat het wel goed is voor de uitstraling. Het duurzaam ontwikkelen gaat over fundamenteel veranderen van manier van denken, leven en (samen)werken.

Via deze pagina's nemen wij u mee in de wereld van de duurzame ontwikkeling van Heijplaat en omgeving.