Herstructurering

Heijplaat/RDM maakt deel uit van de Rotterdamse Stadshavens.
Een deel van de stadshavens hebben hun functie verloren en moeten een nieuwe bestemming krijgen, een grote uitdaging voor de stad. Stadshavens Rotterdam is er mee bezig. 

Heijplaat was voorheen onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, de werf waar o.a. het ss Rotterdam is gebouwd. Het kleine dorpje tussen de grootste stadhavens was ooit van de RDM werf. De scheepsbouw is al lang weg uit de havens van Rotterdam. Toen de werf definitief sloot wisten de bewoners te voorkomen dat het dorp gesloopt zou worden, maar het raakte wel in de verloedering.
Aan het begin van de 21ste eeuw ontstonden nieuwe plannen voor het gebied Groot Heijplaat: De werf zou gesloopt worden om plaats te maken voor woningbouw. Alles en iedereen zou meedenken en –doen. De bewoners werden uitgedaagd mee te denken en te –werken in de ontwikkelingen omdat zij de experts waren en de eigenheid van het gebied als geen ander kenden. Er werden “havelingen” en pioniers gezocht die het aandurfden om te investeren. De initiator van het hele verhaal was woningbouwcorporatie Woonbron die toen het logo voerde: Woonbron denkt, durft en doet!

Het is echter een complex gebied en veel partijen bemoeiden en bemoeien zich met de gang van zaken en iedereen heeft daarin zijn of haar eigen belangen. De grootste uitdaging binnen de herstructurering van Heijplaat en omgeving is dan ook altijd geweest om alles met een gemeenschappelijk verhaal voor gaats te krijgen. Zo moet er buitendijks gebouwd worden, het gaat om duurzaam ontwikkelen, er zijn ambities op gebied van energieneutraliteit en er moet gewoond en geleefd worden midden in het kloppend hart van de wereldeconomie.Ga er maar aan staan!

De in 2004 ingezette herstructurering had voor wat betreft het dorp in 2011 klaar moeten zijn met de realisatie van sloop en nieuwbouw voor een deel van het dorp en een adequaat voorzieningencluster. De herstructurering is uitgelopen op een complete gebiedstransitie. De werf en de opstal van het terrein zouden in eerste instantie gesloopt worden. Nu is het complex omgetoverd tot de RDM Rotterdam, een knap staaltje, maar het dorp ligt er maar een beetje bij en het wordt er niet beter op. 2011 is al een paar jaar terug. Er wordt nu eindelijk in 2017 een begin gemaakt met het bouwen van nieuwe woningen.

Met de herstructurering verandert het dorpsbeeld sterk. Er woonde vroeger letterlijk één grote RDM familie. Wie op Heijplaat woonde, werkte voor de RDM. Dat is al lang niet meer zo. Zoals de zaken er nu voor liggen is één ding zeker: Heijplaat is er nog lang niet want binnen de hele gebiedstransitie staat het dorp al lang niet meer op de prioriteitenlijst van de initiatiefnemers van de herstructurering die in 2004 is ingezet.