laatste update maart 2017

nieuwbouw

Het dorp Heijplaat kent twee gedeeltes: het oude tuindorp en de na oorlogse wijk. In de herstructurering van het gebied was één van de doelen om de naoorlogse wijk in fases te slopen en nieuwbouw woningen ervoor in de plaats te zetten. Niemand zou het dorp hoeven verlaten, er zou rekening gehouden worden met de bewoners van het dorp en het zou allemaal anders vanwege de eigenheid en het karakter  van het gebied. De eerste plannen werden in 2004 gepresenteerd. In 2011 zou alles klaar zijn volgens de voorspelling van woningbouw corporatie Woonbron, die verantwoordelijk was voor sloop, nieuwbouw en voorzieningen.

Helaas trok Woonbron zich na 10 jaar terug uit de strijd, nadat alles was gesloopt wat er gesloopt moets worden. Het inwoneraantal was teruggelopen van 2000 naar 1350 en de voorzieningen waren op stervens na dood. Er was in het na oorlogse dorp nog niet één steen op de andere gestapeld.

De firma v Ommen en de Groot gaat nu in opdracht van de gemeente Rotterdam de nieuwbouw realiseren op het dorp Heijplaat van totaal rond de 170 woningen met een tempo van ongeveer 25 woningen per jaar. Het oorspronkelijk geplande aantal nieuwbouwwoningen van 300 wordt hiermee losgelaten en waarschijnlijk wordt er in de hele ontwikkeling van Heijplaat verder vergeten dat het getal ooit genoemd is.

In maart 2017 wordt begonnen met de bouw van de eerste fase van 29 woningen en met de verkoop van fase 2 wordt gestart.

Voor meer informatie over dit project klik hier.