Wateroverlast

Heijplaat ligt buitendijks. Toch komt de meeste ellende als het om water gaat, door hemelwater. Allemaal weten we dat er tegenwoordig steeds vaker veel hemelwater valt in korte tijd. Dat water moet afgevoerd worden en dat is op Heijplaat niet altijd optimaal, ondanks dat het open water aan alle kanten bij de hand is. Toch is er regelmatig sprake van puur overlast.

Na veel klagen zijn diverse instanties overgegaan tot het uitgebreid schoonmaken van het rioleringssysteem. Dit helpt iets, maar het is nog niet zoals het zijn moet.

Voor het nieuwe dorp is een oplossing: adaptief bouwen. Het maaiveld is opgehoogd omdat men rekening moet houden met een stijgende zeespiegel in de komende tijd. Dit brengt echter met zich mee, dat het oude dorp straks meer voor de kiezen krijgt bij heftige regenval. Zoals wel vaker gebeurt steken de verantwoordelijke instanties vooralsnog liever hun kop in het zand dan dat de zaak integraal en adequaat aangepakt wordt.

Nu staat wel vernieuwing van het huidige rioleringstelsel over een paar jaar op de planning en de begroting van de gemeente, dus we wachten rustig af wat er gaat gebeuren op dit gebied.

over gemeentelijk aansprakelijkheid bij wateroverlast klik hier