HEIJPLAAT

home pagina

klik hier voor recente wijzigingen op heijplaat.com

4 mei herdenking bij het monument gaat niet door. Voorstel voor een alternatief is om om 8 uur een kaars voor het raam zetten, de twee minuten stilte in acht te nemen om vervolgens 2 minuten in de open voordeur te gaan trommelen. Dat is simpel, iedereen kan het, een trommel is te vervangen door pannendeksels en dat soort zaken, maar even met z'n allen laten horen dat vrijheid een groot goed is!!!

HEIJPLAAT

Heijplaat is een echt Rotterdams haven dorp. Heijplaat is ongeveer 100 jaar geleden gebouwd door de gebroeders Baanders van de Amsterdamse school. Zij kregen de opdracht van de toenmalige scheepsbouwer en scheepsreparatiebedrijf de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, kortweg RDM, om in het buitendijkse gebied tussen Charlois en Pernis een tuindorp te bouwen voor een deel van de werknemers.
Nu heeft het oude dorp samen met de RDM en de Quarantaine Inrichting de status beschermd stadsgezicht.
Maar Rotterdam is een stad van verandering in een wereld van verandering. Niets blijft daar lange tijd hetzelfde, zo ook op Heijplaat. Het dorpje Heijplaat, gebouwd tegen de muur van de werf in een open Zuid Hollands polderlandschap, wordt nog geen 55 jaar na ontstaan ingeklemd tussen twee grote havens. Weer 50 jaar verder zijn Heijplaat en de huidige RDM onderdeel van de Stadshavens en ondergaan samen met het Vierhavengebied aan de overkant van de Nieuwe Maas een complete herstructurering of gebiedstransitie

Lees hier meer over NIEUWBOUW OP HET DORP

WAT MAAKT HET DORP ZO BIJZONDER :

  • sowieso de geschiedenis van het dorp en het gebied
  • karakteristieke architectuur met veel bijzondere details op het oude dorp, kleine straatjes en pleintjes met veel groen zorgen voor een rustieke sfeer. Uniek is de ligging in buitendijks gebied. Heijplaat is samen met de RDM een fraai stuk industrieel erfgoed uit de vorige eeuw. Heijplaat wordt ook wel het verborgen geheim van Rotterdam genoemd. Het nieuwe dorp dat momenteel gerealiseerd wordt, moet met 170 woningen qua sfeer en uitstraling aansluiten op het oude dorp.
  • de bijna serene rust op het dorp contrasteert met de dynamiek en de bedrijvigheid van de Rotterdamse havens in de directe omgeving. klik hier
  • de gebiedstransitie en de rol en betrokkenheid van de bewoners in de herstructurering  van Groot Heijplaat. Veel grote professionele partijen spelen en speelden een rol in de veranderingen. De bewoners zijn van meet af aan gevraagd te participeren in het proces. Zij dachten mee en voerden ellenlang en oeverloos overleg met alle partijen. De ambities voor de duurzame ontwikkeling van gebied Groot Heijplaat die er bij alle partijen waren, zijn uitgewerkt in overeenkomsten, afspraken kaders en beleidsstukken. De voormalige Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat ontwikkelde een visie naar aanleiding deze afspraken en beleidsdoelen waaruit blijkt dat juist bewoners een uitstekende kijk kunnen hebben op duurzaam ontwikkelen van hun eigen woonomgeving.
    open PDF voor visie wijkbewoners

Dat en nog veel meer maakt Heijplaat tot een bijzondere plek waar interessante verhalen over te vertellen zijn. Met een goede gids is het gebied net een open lucht museum met een expositie over de manier waarop Nederland en Rotterdam in het bijzonder, met duurzaam ontwikkelen omgaat.

Verder is Heijplaat een fijne plek om te wonen voor hen die er tegen kunnen om midden in het bonkend hart van één van de grootste logistieke centra van de wereld te leven.

De redactie wenst u veel plezier met het browsen op deze site. Heeft u iets op- of aan te merken of toe te voegen, dan is er een op vele pagina’s de gelegenheid uw hart te luchten.