HEIJPLAAT

home pagina

klik hier voor recente wijzigingen op heijplaat.com

HEIJPLAAT

Heijplaat is een echt Rotterdams haven dorp. Het oude vooroorlogse dorp heeft samen met de RDM en de Quarantaine Inrichting de status beschermd stadsgezicht. Heijplaat is ongeveer 100 jaar geleden gebouwd door de gebroeders Baanders van de Amsterdamse school. Zij kregen de opdracht van de toenmalige scheepsbouwer RDM om in het buitendijkse gebied tussen Charlois en Pernis een dorp te bouwen voor een deel van hun werknemers.
Rotterdam is echter een stad van verandering in een wereld van verandering. Het dorpje Heijplaat, gebouwd in Zuid Hollands polderlandschap, wordt nog geen 55 jaar na ontstaan ingeklemd tussen grote havens. Weer 50 jaar verder zijn Heijplaat en de huidige RDM onderdeel van de Stadshavens en ondergaan samen met het Vierhavengebied aan de overkant van de Nieuwe Maas een complete herstructurering of gebiedstransitie

Lees hier meer over NIEUWBOUW OP HET DORP

 • Heijplaat is samen met de RDM een fraai stuk industrieel erfgoed uit de vorige eeuw. Heijplaat wordt ook wel het verborgen geheim van Rotterdam genoemd.
 • Historisch Heijplaat laat zien hoe het is en hoe het was op het dorp.
 • Heijplaat.com doet o.a. verslag over het verloop van de gebiedstransitie van het gebied,
 • Heijplaat.com vertelt over de gevolgen van de veranderingen die de gebiedstransitie met zich mee brengen voor de eens zo hechte gemeenschap op het dorp.
 • Heijplaat.com laat de inbreng zien van verschillende partijen in duurzame ontwikkelingen binnen de gebiedstransitie.
 • Heijplaat.com biedt gelegenheid voor iedereen om zijn of haar nieuwtjes te plaatsen die betrekking hebben op het gebied. De site werd in 2018 tussen de 2259 en 5831 keer per maand bezocht, dus het loont de moeite.
 • Heijplaat.com ging in 2006 online. Het is een site zonder commercieel belang. Het is een initiatief van bewoners en wordt onderhouden door bewoners van het dorp.

WAT MAAKT HET DORP ZO BIJZONDER :

 • Karakteristieke architectuur met bijzondere details op het oude dorp, kleine straatjes en pleintjes met veel groen zorgen voor een rustieke sfeer. De bouw van het nieuwe dorp met zo'n 170 woningen moet qua sfeer en uitstraling aansluiten op het oude dorp. Uniek is de ligging buitendijks.
 • de bijna serene rust op het dorp staat in schril contrast met de dynamiek en de bedrijvigheid in de Rotterdamse havens in de directe omgeving. klik hier
 • De rol en de betrokkenheid van de bewoners. De gebiedstransitie van Groot Heijplaat begon eigenlijk met de sluiting van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij  aan het eind van de vorige eeuw. In het veranderingsproces manifesteert het spanningsveld tussen economisch belang enerzijds en leefbaarheid en veiligheid anderzijds zich overduidelijk. Veel partijen spelen en speelden een rol in de veranderingen, maar helaas kan niet verteld worden over een centraal plan van aanpak en er is absoluut geen sprake van doelgericht management. Één partij heeft geleerd van wat er fout gaat in zo'n ingewikkeld proces en heeft een visie ontwikkeld en gepresenteerd die gebaseerd is op gemeenschappelijke plannen en afspraken. Die partij bestond uit bewoners die van meet af aan participeerden in het proces, mee dachten, ellenlang en oeverloos overlegd voerden met alle partijen. Het mocht helaas nergens toe leiden, behalve dan dat die bewoners verder hebben leren denken dan de dag van vandaag en verder kijken dan hun neus lang is. Ze verzorgen nu lezingen en gastcolleges over gebieds- en energietransitie omdat ze een goed en steekhoudend verhaal te vertellen hebben.
  open PDF voor visie Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat

Hoe iedereen om gaat met betrokkenheid van partijen en participatie is een verhaal op zich. Frappant is dat de bewoners die als vrijwilliger meegedacht hebben en zich ingezet hebben als actieve partij binnen de gebiedstransitie, als enige partij een totaal overzicht hebben van alle ins en outs van de gebiedstransitie. Hier wordt echter nooit gebruik van gemaakt. Tegen alle logica in is deze groep bewoners op een professionele manier op een zijspoor gezet door partijen als gemeente, deelgemeente, havenbedrijf en woningbouwcorporatie. Binnen het hoofdstuk energietransitie deed eneco ook een duit in het zakje. 
Het hele proces is verwerkt in een document dat uitstekend lesmateriaal vormt voor partijen die een duurzame ontwikkeling of energietransitie samen met andere partijen en bewoners willen realiseren.
Dat en nog veel meer maakt Heijplaat tot een bijzondere en interessante plek.

Verder is Heijplaat een fijne plek om te wonen voor hen die er tegen kunnen om midden in het bonkend hart van de wereldeconomie te leven.

De redactie wenst u veel plezier met het browsen op deze site. Heeft u iets op- of aan te merken over of toe te voegen aan de site, dan is er een blog waarin u de gelegenheid heeft uw hart te luchten, of stuur een mailtje naar info@heijplaat.com