Duurzaamheid tijdens de herstructurering

Gedurende de periode dat veel partijen zich actief bemoeiden met de ontwikkelingen op Heijplaat, zijn er een aantal grote projecten gelanceerd of de revue gepasseerd die te maken hebben met fysieke en sociale duurzaamheid.

De resultante van alle inspanningen is uiteindelijk bedroevend laag geweest en tot nu toe laag gebleven. Aan de ene kant waren er projecten die mogelijk waren omdat er aandacht en ruimte voor was op het moment van uitvoering, aan de ander kant zijn er ook projecten opgestart die in een later stadium gestrand zijn door hetzij gebrek aan belangstelling, hetzij gebrek aan enthousiasme of slechte samenwerking tussen partijen. Hierbij moeten we vooral niet uit het ook verliezen dat duurzaam ontwikkelen voor ons allemaal een leerschool is en enthousiasme en betrokkenheid niet garant staan voor inzicht en daadkracht.

In de ontwikkelingen rond het duurzaam herstructureren van gebied Groot Heijplaat zien we een verschil in de inbreng van de bewoners en de inbreng van professionele partijen als corporatie Woonbron, het Rotterdams Havenbedrijf, de Gemeente Rotterdam, deelgemeente Charlois en in een later stadium de gebiedscommissie, energiebedrijf Eneco en andere instanties en organisaties die incidenteel iets op het dorp te zoeken hadden.
Bij de professionals zien we constant de bekende en aloude manier van werken die voor elke organisatie apart kenmerkend is. Hoe groter de organisatie, hoe logger en lomper de reactie op veranderingen of dreigende veranderingen en weinig bereidheid tot leren of accepteren dat hun manier van werken niet altijd leidt tot de gewenste resultaten. Bij deze partijen zit wel macht in de vorm van toegang tot specifieke kennis en het hebben van financiële middelen en faciliteiten.
Bij de bewoners zien we flexibel gedrag, snel schakelen op ontwikkelingen en groeiende kennis van zaken rond duurzaam ontwikkelen. Het ontbreekt ze aan macht, toegang tot specifieke kennis en financiële middelen. Verder zijn ze afhankelijk van professionele partijen voor faciliteiten.

Opvallend in Rotterdam is het eeuwige optimisme. Men blijft roeptoeteren dat Rotterdam een stad is van aanpakkers en als we de berichten in de diverse media mogen geloven is Heijplaat een fantastische plek geworden waar veel innovaties plaatsvinden. Het is de Parel aan de Maas, het verborgen geheim van de stad.
Dit geeft helaas een vertekend beeld. Veel tekst, foto’s en mooie verhalen komen uit de koker van PR mensen en PR bureaus. We weten allemaal dat als we naar het sterreclameblok op de tv kijken, dat alles overdreven wordt en mooier wordt afgespiegeld als dat het in werkelijkheid is. Met de PR praat in Rotterdam is het precies zo. Je mag als Rotterdammer niet negatief zijn over de stad want dan krijg je direct ruzie met je buurman of met een ambtenaar, vaak import Rotterdammers die juist afgekomen zijn op de mooie verhalen en nog geloven dat alles mogelijk is in de Maasstad. Praat met oud Rotterdammers en je krijgt een ander verhaal te horen. Zo ook op Heijplaat.

Nu is Rotterdam een stad van verandering in een tijd van verandering. Dat zien we op Heijplaat nog beter dan elders. Zo ook in de laatste twee decennia waarin niet alleen een grote structurele verandering van het dorp en het oude werfterrein van de RDM plaatsvond, maar een periode waarin eigenlijk ook al duidelijk was dat de herstructurering anders moest dan dat we tot nu toe gewend waren met z’n allen te doen. Het zou allemaal toekomstbestendig worden en omdat we toch groot gingen uitpakken op Heijplaat, had Heijplaat een voorbeeldwijk moeten worden. Volgens de Rotterdamse niet lullen maar poetsen zouden we de wereld ff laten zien hoe we onze ambities waar gingen maken.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!