Beschermd Stadsgezicht Heijplaat-RDM-QI

Het tuindorp Heijplaat is 100 jaar geleden ontstaan en werd gebouwd door de gebroeders Baanders van de Amsterdamse School, in opdracht van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij.
De architectuur is bijzonder, de opzet van het dorp is apart en het heeft 100 jaar nadat de eerste steen is gelegd, nog steeds een unieke uitstraling. Het ademt de sfeer uit van vroeger en er zijn bijzondere details te bewonderen in de bebouwing.
In de jaren 50/60 van de vorige eeuw werd het dorp aan de westzijde uitgebreid met het “naoorlogse dorp”, ongeveer 270 woningen. De Koedood, een veenriviertje dat uitmondde in de Heijsehaven, werd gedempt en de Courzandseweg was niet langer het Gouden Randje van het dorp, maar kwam centraal middenin het dorp te liggen.

In 1992 zou het dorp gesloopt worden. De RDM was gestopt en het dorp moest plaats maken voor haven gerelateerde activiteit. Door felle protesten vanuit het dorp is er afgezien van dit plan en het dorp werd gespaard.

In 2004 werd een begin gemaakt met de herstructurering van Heijplaat. Niet lang daarna kwamen de eerste gesprekken op gang over de status beschermd stadsgezicht. Dit zou het dorp beschermen tegen ingrepen van projectontwikkelaars of andere partijen die minder oog hebben voor het bijzondere karakter van het dorp, de RDM en de Quarantaine inrichting.

23 mei 2018 werd de status beschermd stadsgezicht toegekend aan het gebied.

mededeling Staatscourant

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!