Wet Milieubeheer algemeen

Wet Milieubeheer is een andere term voor de voormalige Hinderwet. In die wet staat vermeld hoever u als bewoner of als gebruiker van een gebied of omgeving overlast mag ondervinden van uw omgeving in de breedste zin des woords. Hiervoor zijn wettelijk vastgestelde normen en waarden bepalend.

Da’s een mond vol. Heijplaat is echter ook in dit opzicht een buitenbeentje, vandaar dat we op deze site een extra oogje hebben voor dit aspect van het dorp. Voor het dorp gelden namelijk de zogenaamde “Opgerekte Waarden.”

Heijplaat bestond al toen ze de Hinderwet nog moesten uitvinden. Het dorp was eigendom van de RDM waar volop ouderwets scheepsbouw werd gepleegd. Zo goed as iedereen die op het dorp woonde, werkte op de werf en was de herrie gewend en nam bijvoorbeeld de roetoverlast voor lief als er platen gestraald moesten worden, gewend. Velen op het dorp waren trots op het groot groot en machtig mooi werk dat dag en nacht doorging indien nodig. De RDM zorgde goed voor het dorp, dus men klaagde ook niet zo snel.

De tijden zijn echter veranderd. Nog steeds klagen de (oud) Heijplaters niet zo snel, maar de overlast neemt toe, is diverser en komt van bronnen die verder weinig of niets met het dorp te maken hebben.

Het dorp ligt midden in één van de drukste havengebieden van de wereld. Het is een komen en gaan van goederen over het water en over de weg. Daarnaast is er de nodige industrie gevestigd die zorgt voor stank overlast, geluidsoverlast, ongedierte, hoge verkeersdruk enz.

Het vergunningenuitgifte- en handhavingssysteem zijn ook niet optimaal te noemen. Op z’n best is het traag en bijzonder bureaucratisch en zaken als stankoverlast van Suez die net buiten het dorp een plastic-recycle installatie heeft staan, wordt tegenwoordig afgedaan met meteorologisch omstandigheden en als je over je nek gaat omdat je er langs moet op de fiets en ontoelaatbare geuroverlast meldt, wordt het afgedaan dat je er geen last van gehad kan hebben omdat je niet in de directe omgeving van de installatie woont. Ga er maar aan staan als je in die situatie iets wil veranderen.

In deze categorie gaan we uitgebreid in op een aantal hardnekkige klachten en de manier waarop deze klachten behandeld worden.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!