Wet Milieubeheer algemeen

Wet Milieubeheer is een andere term voor de voormalige Hinderwet. In die wet staat vermeld hoever je als bewoner of als gebruiker van een gebied of omgeving, overlast mag ondervinden van uw omgeving in de breedste zin des woords. Hiervoor zijn wettelijk vastgestelde normen en waarden bepalend.

Da’s een mond vol. Heijplaat is echter ook in dit opzicht een buitenbeentje, vandaar dat we op deze site extra aandacht hebben voor dit aspect van het dorp. Voor Heijplaat gelden namelijk de zogenaamde “Opgerekte Waarden.”

Heijplaat bestond al toen ze nog moesten uitvinden dat een hinderwet handhaving nodig heeft. Pal naast het dorp werd door de RDM volop op een degelijke maar ouderwetse manier scheepsbouw gepleegd. Maar zo goed als iedereen die op het dorp woonde, werkte op de werf en was de herrie gewend en nam de roetoverlast voor lief als er platen gestraald moesten worden. Velen op het dorp waren trots op het groot en machtig mooi werk dat dag en nacht door ging indien nodig. De RDM zorgde echter goed voor het dorp, dus men klaagde ook niet zo snel.

De tijden zijn echter veranderd. Nog steeds klagen de Heijplaters niet zo snel, maar de overlast is nu diverser en komt van bronnen die verder weinig of niets met het dorp te maken hebben.

Het dorp ligt midden in één van de drukste havengebieden van de wereld. Het is een komen en gaan van goederen over het water en over de weg. Daarnaast is er de nodige industrie gevestigd die zorgt voor stank overlast, geluidsoverlast, ongedierte, hoge verkeersdruk enz.

Het vergunningenuitgiftesysteem en handhaving daarvan zijn op z’n best traag en bureaucratisch en werken zeker niet altijd in het belang van bewoners van een gebied.

Leefbaarheid volgens Heijplaat Online:

Heijplaters ervaren in meer of mindere mate diverse vormen van overlast, vaak gerelateerd aan de directe industriële of maritieme omgeving. Te denken valt hierbij aan vliegen, stank, zwerfafval, stof, geluid, trillingen, verkeersproblemen en -risico’s.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!