Heijse Blick

De 32 appartementen van woontoren de Heijse Blick werden in de zomer van 2010 opgeleverd. Het is de enige hoogbouw op het dorp. Voor de realisatie van de woontoren zijn er heel wat verhitte discussies gevoerd tussen de (vertegenwoordiging van de) bewoners, de gemeentelijke instanties en Woonbron. Om dit te kunnen begrijpen moeten we u een inkijk geven in de geschiedenis van de herstructurering van het dorp Heijplaat.

Toen in 2005 de eerste ideeën werden gepresenteerd door woningcorporatie Woonbron, leefde de gedachte dat met de komst van Maasvlakte 2 de hele container schuiverij rond het dorp naar die locatie zou verhuizen. Er zou dus veel ruimte vrijkomen voor andere bestemming en Waal- en Eemhaven zouden hun havenfunctie verliezen. Samen met het bijna lege Vierhavengebied aan de andere kant van de rivier de Maas vormde het gebied een mooi territorium voor de heren en dames ontwikkelaars om een nieuw stadshart te creëren. Heijplaat was het episch centrum van dat grote gebied. De RDM zou in z’n geheel verdwijnen en er werd druk gefantaseerd hoe het nieuwe hart van Rotterdam daar zou beginnen met woningbouw. Vanzelfsprekend dat hoogbouw daarin geen probleem zou zijn.

Het zou echter allemaal anders gaan. Na een jaar of twee kwam het Havenbedrijf Rotterdam tot het voortschrijdend inzicht dat de Waalhaven en de Eemhaven hun functie zouden behouden en het RDM terrein moest worden getransformeerd. De opstallen en het terrein zouden een andere functie krijgen en het leek wel of Heijplaat helemaal uit het stadshaven plan werd gehaald.

Dat was natuurlijk een flinke streep door de rekening voor het dorp. Het dorp zou vanzelf meeliften op de transformatie van het RDM terrein. De geplande sloop en nieuwbouw in het dorp zou gewoon door gaan. “Want ook de mensen die op het RDM terrein nieuwe stijl komen werken hebben een woning nodig.

Het dorp zou dus het dorp blijven. Geen uitbreiding, Heijplaat bleef Heijplaat, een dorp met ongeveer 2000 inwoners. Dat verhaal drong al snel tot velen door op één van de toenmalige regiodirecteuren van Woonbron na. Die vond dat een woontoren een prima plek was als wisselwoning voor Heijplaters die uit hun huis moesten vanwege de sloop, maar die niet uit Heijplaat weg wilden en weer terug wilden verhuizen als de nieuwbouw gerealiseerd zou zijn. Mooi verhaal, maar een woontoren van die proporties paste toen niet meer in het uiteindelijke plan.

Er is veel gesproken over de toren. Uiteindelijk drong het tot de bewoners door dat ze hoog of laag konden springen, de toren zou er komen. Teon hebben de bewoners nog geprobeerd de toren op een andere plek te krijgen zodat het gebouw niet middenin de centrale groenstrook in het dorp zou komen te staan. 50 meter naar het westen had een beter plek geweest. Ook dat bleek niet tot de mogelijkheden te horen, dus de Heijse Blick werd gerealiseerd zoals hij er nu staat.

De appartementen werden half koop en half huur met als verkoop argument een fraai en vrij uitzicht. Helaas werd twee jaar daarna de loods van Condor gebouwd. Vergunningsvoorwaarde was dat er niet hoger gebouwd zou worden dan de naaste omgeving, de Heijse Blick zette de toon voor de hoogte en de kersverse bewoners raakten zo al snel hun mooie uitzicht kwijt.
Bij de bouw waren ze vergeten dat de bewoners ook bergruimte nodig hebben, dus er werd aan de overkant van de Courzandseweg een soort kippenstal gebouwd om dat probleem op te lossen. Parkeerplaatsen zijn nooit gerealiseerd en er zit een foutje in het vloerverwarmingssysteem, waardoor het geen vloerverwarming is maar plafondverwarming, dit door het verkeerd installeren van de vloerisolatie, maar een kniesoor die op dat soort pietluttigheden let. De toren staat er en je hoort er niemand meer over.

Voor de bouw werd er tijdens een bezoek van toenmalig burgervader Opstelten nog geprotesteerd en kreeg het pand de naam de Nauwe Blick, refererend aan de kortzichtigheid van de projectontwikkelaars.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!