Wat is Groot Heijplaat

Als we spreken over de gebiedstransitie van de Stadshavens, dan hebben we het over de havens in een gebied dat zich uitstrekt vanaf ruwweg de Erasmusbrug tot de Benelux-tunnel. Er verandert momenteel binnen dat gebied erg veel, denk alleen maar aan de Katendrecht, de Wilhelminapier, het Vierhavengebied en de RDM.

Binnen dat gebied ligt ook het dorp Heijplaat. Als we spreken over Groot Heijplaat, dan hebben we het over Heijplaat en de directe omgeving, dus eigenlijk het gebied tussen de rivier de Maas, de Waalhaven en de Eemhaven. De Dokhaven, de Heijsehaven en eigenlijk ook de Werkhaven horen er bij.

Groot Heijplaat

Waarom spreken we van Groot Heijplaat?

De herstructurering van het dorp kan niet los gezien worden van duurzame ontwikkeling van de Stadshavens en de daarmee gepaard gaande gebiedstransitie van de omgeving van Heijplaat.

Het dorp ligt in een zone waar volgens de normen van de wet niet gewoond mag worden. Er is te veel overlast en dan spreken we bijvoorbeeld over roetbelasting en geluidshinder.
Het dorp ondervond altijd al meer overlast van industriële en logistiek activiteiten in de omgeving dan de rest van Nederland. Voorheen werd die overlast niet als hinderlijk ervaren, want vrijwel iedereen die op het dorp woonde werkte voor de RDM-werf. De werf was één van de grootste bronnen van overlast qua geluid, stof en verkeersdrukte. Maar de beleving was anders. Omdat iedereen zijn brood verdiende op de RDM, klaagde niemand. Het dorp was van de RDM, zij hadden het laten bouwen. Overlast hoorde toen bij het wonen op Heijplaat en het hoort tegenwoordig nog steeds bij het wonen op Heijplaat.

Voor Heijplaat gelden er in de wet Milieubeheer de zogenaamde opgerekte waarden. Er mag dus rond het dorp meer overlast “geproduceerd” worden dan elders. Omdat industrie en havengerelateerde activiteit die de overlast veroorzaken voor de meeste inwoners van Heijplaat letterlijk aan het eind van de straat plaatsvinden, moet men spreken over Groot Heijplaat als het over integrale duurzame ontwikkelingen gaat.

Op Heijplaat wordt duidelijk dat goed maatschappelijk verantwoord ontwikkelen grote inspanning en commitment vergt van betrokken partijen. Het ontbreken van een duidelijke visie, gebrek aan samenwerking en continuïteit leidde voor Heijplaat tot een mislukte herstructurering. De plannen waren mooi, er werd de bewoners koeien met gouden hoorns beloofd. Heijplaat zou een voorbeeld wijk worden voor het toekomstbestendig herinrichten van stedelijke gebieden. Helaas was Rotterdam nog niet zo ver om dat mogelijk te maken. Gebrek aan samenwerking en gezamenlijke visie leidde regelmatig tot botsingen zijn tussen de belangen van bewoners en die van het bedrijfsleven rond het dorp. Een mooi voorbeeld daarvan is een langslepend conflict tussen bewoners van het dorp en de door Suez recycling geproduceerde vliegen- en geuroverlast. Suez vestigde zich in het gebied toen de herstructurering in volle gang was. In eerste instantie ging alles goed met als enige overlast af en toe een beetje stank. In een later stadium werd de productie uitgebreid. Vanaf dat moment was het hek van de dam. Het stink alsof je je kop in een kliko houdt en ’s zomers worden de bewoners in de directe omgeving van het bedrijf gillend gek van de vliegen. Dit is al jaren aan de gang, het is een heen en weer van welles en nietes……… fijn als je dan op een dorp woont dat recent toekomstbestendig geherstructureerd is, je kan ’s zomers niet eens in de tuin zitten vanwege de vliegen die overal in en op zitten.

Daarom ging de voormalige Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat voor het totale plaatje en presenteerde in 2014 een visie op de ontwikkelingen in gebied Groot Heijplaat. Daarvoor is de door andere (professionele) stakeholders opgestelde Din boom is als uitgangspunt gebruikt. De DIN boom bepaalde de koers en de agenda omtrent de duurzame ontwikkelingen op en rond het dorp en werd breed gedragen door betrokken partijen.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!