Tussentijd

In gebied Groot Heijplaat is in de afgelopen decennia veel veranderd. Veel inwoners van het dorp hebben daar alles van meegekregen, anderen totaal niets. De pakweg 35 tot 40% nieuwe inwoners die op het dorp zijn komen wonen in de nieuwbouw of in het oude tuindorp, hebben weinig tot niets met de geschiedenis van het dorp en hebben weinig meegekregen van het diepe dal waar het dorp doorheen is gegaan vanaf het moment dat de RDM werf de poorten sloot .

De tussentijd is de tijd vanaf het begin van de grote veranderingen op het dorp tot het moment dat alles als gevolg van de herstructurering wordt ingevuld wordt en vorm krijgt.
Voor een goede omschrijving van de tussentijd klik hier

Er zijn ondanks alles in die tussentijd mooie en spraakmakende projecten uitgevoerd, dus het loont de moeite om er even doorheen te browsen.

Karimunstraat 2011. Hier kwamen twee projecten bij elkaar. In de leeggekomen panden kwam een ruilwinkel en de gevels werden opgevrolijkt door Fleurig Heijplaat. Beide projecten waren bewonersinitiatieven. De ruilwinkel is later naar de Kindboerderij verhuisd.

Typische projecten en andere zaken in die tussentijd zijn:
Concept House Village
Festival Via Del Mondo
Follydocks
Groenkleed
www.heijplaat.com
Ampenanstraat
Teropad
Quarantaine
Hutspot Hotspot
IKS
Bewonersparticipatie
Ilab
Heijplaat Groen
Fleurig Heijplaat
Ruilwinkel
Nog meer

Opvallend en typerend voor Heijplaat was de inzet van een grote groep bewoners die veel tijd en energie staken in het bijwonen van allerlei vormen van overleg en de uitvoering van projecten om hun dorp leefbaar te houden en beter uit de strijd van de herstructurering te laten komen.
Toen de tussentijd voorbij was, zagen we ook de dynamiek die ontstaat tijdens vooruitzichten op veranderingen die in principe verbeteringen met zich meebrengen, verdwijnen.

2013 Concept House Village

Wij (redactie) merken dat bijvoorbeeld goed in het bezoekenaantal van deze site. In de tijd van de herstructurering was 5000 bezoekers per maand geen uitzondering. Veel bezoekers browseten ook voor langere tijd op de site waar toen veel informatie te vinden was over alle ins en outs van de herstructurering. Nu hebben we nog steeds veel bezoekers, maar bij lange niet meer zo veel als in de tussentijd.

Zo zien we ook dat oude organisatievormen zijn veranderd. Heijplaat kende een bijzonder betrokken en actieve vereniging van huurder/wijkbewoners die tijdens de herstructurering constant de belangen van de bewoners bewaakten. Aan het eind van de rit zien we die vereniging verdwijnen, deels door bezuinigingen vanuit de gemeente Rotterdam, maar ook voor een belangrijk deel om hoofdpijndossiers onderin de la te laten verdwijnen en last but not least ook vanwege de constante overbelasting van de bestuurders van de vereniging door de jaren van de herstructurering heen.
De mensen binnen de vereniging moesten zich op alle fronten hard maken voor de belangen van de bewoners, maar moesten ook verantwoording afleggen naar de bewoners en konden in de voor een vereniging verplichte jaarvergadering herkozen of vervangen worden. Het gat dat de vereniging achterliet wordt nu opgevuld door stichting Wijplaat, dat een bestuur kent waar niemand aan kan tornen en in principe ook geen verantwoording af hoeft te leggen naar de bewoners van het dorp.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!