Overlegstructuur

Binnen de herstructurering was gezien het aantal stakeholders en de verschillende belangen die de stakeholders hadden, de overlegstructuur bijzonder belangrijk. In de eerste jaren was er geen overleg onderling en dat resulteerde in dat er niets gebeurde of van de grond kwam, tenzij één van de stakeholders de volledige verantwoordelijkheid op zich nam voor een project of en idee of een plan.

Dit was een doorn in het oog van de bewoners die opliepen tegen een muur van machtige stakeholders die onderling niets afstemde waardoor er voor het dorp ook niets van de grond kwam. Op aandringen van de bewoners is er een gezamenlijk platform gekomen waar alle partijen zitting hadden, inclusief de bewoners.

Er werd overlegd op topniveau, het zg. Platform overleg, waarin de directieleden en wethouders een aantal keer par jaar bij elkaar kwamen.

Er was

Er was Heijplaat Vitaal

Er was leefbaarheid en beheer

Er was een bewoneroverleg

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!