Stadshavens

Stadshavens Rotterdam is de naam van een gebied van circa 1600 hectare tussen de Beneluxtunnel en de Erasmusbrug. Door ingebruikneming van de Tweede Maasvlakte zal een deel van de havengerelateerde industrie wederom in fasen naar het westen verplaatst worden, weg uit de Rotterdamse havens direct gelegen ten westen van het centrum van de stad. Dit gebeurde eerder met de aanleg van de havens in het Botlekgebied en na de aanleg van de Maasvlakte. Hierdoor komt er ruimte vrij voor nieuwe bestemmingen. Volgens de huidige planvorming zullen die worden ontwikkeld met de nadruk op duurzame, innovatieve en moderne werk- en woonomgevingen.

Het is een van de 33 projecten is die tot “Randstad Urgent” behoort, een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Stadshavens is onderverdeeld in vier deelgebieden die (kunnen) worden herontwikkeld:

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!