Letostraat

Straat is vernoemd naar een Schip, gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Mij ( BN 159)

De huizen in de Letostraat zijn in 1993 gesloopt en weer helemaal op nieuw opgebouwd in de oorspronkelijke stijl in 1994 en 1995

1 reactie

  • Hugo P. Abrahamse op 19 januari 2021 om 13:36
  • Reageer

  Rob, mijn vader (woonde aan de Heijplaatstraat 6) heeft ooit iets over de Heijplaat op papier gezet. Ik heb geen idee of dit interessant is, maar misschien is het leuk om te lezen/ weten.

  Op 2-jarige leeftijd verhuisden mijn ouders naar het Tuindorp Heyplaat te Rotterdam, vader was van beroep houten scheepmaker, maar kon bij de RDM enkele centen meer per uur verdienen. Op de Schelde werkte hij samen met Isaac Jansse, die echter niet mee wilde verhuizen. ( Ik weet dat uiteraard via overlevering)
  Hij is waarschijnlijk met ???P. D. Hoeven??? evenals vader, van beroep houten scheepmaker, naar Rotterdam verhuisd is om werkzaam te zijn bij de RDM.
  Wij kregen een huis toegewezen op het door RDM gebouwde Tuindorp aan de Heyplaatstraat nr. 6. Ik hoor het mijn Moeder nog zeggen tegen Vader: ” Waar je ons nu naar toe gebracht hebt, ’t lijkt wel St. Helena. Verbinding met ” stad ” was alleen mogelijk met het veerbootje, genaamd ” Heen en Weer” nr. ?
  Het tuindorp werd op een enkele uitzondering na, bewoond door de employés van de RDM. Slechts enkele huizen werden bewoond door werknemers van de Steenkolenhandelsver. SHV. Het Tuindorp was practisch eigendom van de RDM. De arbeiderswoningen deden een huur van ƒ3,00 per week, alleen de zgn. ”herenhuizen”gelegen aan de Courzandseweg, waaronder andere de dokter woonde, hadden een hogere huur.
  In het begin 1918/1919 – einde wereldoorlog- was het dorp een uithoek tussen Pernis en Charlois (dit gebied was doordat de Waalhaven nog niet was gegraven nog niet van Charlois gescheiden.)

  Voor ons, als jongens, was de Heyplaat, een prachtig woonoord een fantastische speelplaats. Er waren grienden langs de Heysehaven en o.a op weg naar het veerbootje, een nog in het beginstadium zijnde sleepboothaven, welke nog uitgebaggerd moest worden en daarom bij vloed vol water liep en bij eb, al pootje badend in het kroos visjes kon vangen.
  Aan de ene zijde werd deze ”Haven in spe”, begrensd door de rivier de Nieuwe Maas. Aan de rivier was de Rotterd. Droogdok Mij. gevestigd met daarnaast een kleine werf waarop Rijnaken werden gebouwd. Eigenaar van deze werf was Anthony de Bakker een oom van mijn schoolvriend A. de Bakker. De werf was nog toegankelijk voor ons, als jongens. Wanneer b.v. een Rijnaak was afgebouwd en te water gelaten moest worden gebeurde het wel eens dat wij als jongens, de tewaterlating, aan boord mochten meemaken, voor ons een gigantisch gebeuren. Om te voorkomen dat het schip bij afloop, te ver in de rivier zou lopen, was aan de voorsteven een lange staalkabel bevestigd, welke aan stuurboordzijde, zo’n paar honderd meter ver, in de wal verankerd was als rem opdat het schip niet teveel vaart zou krijgen.

  De RDM had een afgebakend terrein, waar aan de kant van werf van Anth. de Bakker een lange ca. 4 à 5 meter lange stenen muur stond. Indertijd is deze muur door een hevige storm omgewaaid, dit gebeurde gelukkig ’s-nachts. Ik meen dat in die nacht ook een gedeelte van het dorp Borculo (Gld) werd verwoest.
  Die muur werd uiteraard weer snel gerepareerd, om te voorkomen dat dieven op RDM-terrein konden komen.

  Nog even terug naar de andere kant van het dorp, waar de Heysehaven liep. Dit haven(tje) kwam uit op de Nieuwe Maas, aan de andere kant was een spuisluisje, waarop via een motor-gemaal, de “Koedood” een eeuwenoud riviertje (dienstdoende als boezem voor de polder) kon lozen. Vanuit het tuindorp kon je naar het strandje, waaraan de quarantaine-gebouwen stonden, varen of ook wel zwemmen, alhoewel dit riskant was, vanwege de trek in de rivier.

  Lagere schooltijd op ”School met de Bijbel”, aan de L.S. Letostraat 5.

  1e klas met juffr. Buskop (woonachtig Havenstraat, R’dam)
  2e klas met juffr. van de Aa (woonachtig R’dam)
  3e klas met Hr. Roggeveen
  4e klas met Hr. van de Boom (linkshandig)
  5e klas met Hr. de Broeder (woonachtig op Charlois, was o.a. ouderling in de Geref. Kerk te Charlois)
  6e klas met Hr. de Broeder, eventueel ook de Hr. de Boer (schoolhoofd, woonachtig Saftlevenstr. nr. ?, in Rotterdam)

  Op woensdagmiddag was er voor de meisjes handwerkles, de jongens waren vrij (geen school).
  Van de heer de Broeder kregen Arie ….. en ik bijlessen in Fransch, ter voorbereiding op verder onderwijs (Mulo). Lesgeld ƒ0,25 per uur. Hiervoor moest Hr. de Broeder dan nog van Charlois komen op woensdagmiddag. Later kwam ook A. van de Enden bijles nemen.

  Ik zal nog es zoeken naar de klassenfoto van mijn vader uit die tijd lagere school tijd.

  groetjes,

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

error: Content is protected !!