Algemene huurvoorwaarden 2017

Onlangs kregen alle huurders van Heijplaat die huren bij Woonbron een schrijven in de bus over de verandering in de Algemene Huurvoorwaarden 2017. In dit schrijven staat o.a. dat alles in overleg gegaan is met de bewoners- en huurdersverenigingen. In het geval van Heijplaat is dat niet waar. Noch de huurders- noch de bewonersverenigingen weten iets af van een overleg over dit onderwerp.

De Algemene huurvoorwaarden 2017 worden nog nader bestudeerd. Er is alle begrip voor aanpassing van veel artikelen die het werk van Woonbron vergemakkelijken, maar weer is hier sprake van verbetering en aanscherping van bepalingen ter bescherming van de corporatie. Daarnaast valt het weer op dat de reactie termijn erg kort is en dat het briefje juist in de vakantieperiode verstuurd wordt waardoor veel huurders niet meer in staat zullen zijn bezwaar te maken als zij dat mochten hebben, dit getuigt bedoeld of onbedoeld van weinig klantgericht en klantvriendelijk handelen.

De huurdersvereniging heeft in elk geval vragen voorgelegd aan de juridische afdeling van de Woonbond, met name artikel 24  in de algemene huurvoorwaarden 2017 is niet helemaal in de haak en gaat in tegen de wettelijk vereiste bescherming van uw persoonsgegevens door bv. uw verhuurster, in dit geval Woonbron. Zoals het hier in dit artikel staat omschreven kan en mag Woonbron straks doen en laten met uw gegevens wat zij willen en dat mag niet de bedoeling zijn. In 2018 komt er een wettelijke aanscherping op de bescherming van de persoonsgegevens. In dit geval gaat het om de bescherming van uw persoonsgegevens die Woonbron heeft en gebruikt. Naar het idee van de huurdersvereniging Heijplaat probeert Woonbron met dit artikel veel werk te voorkomen die straks voortvloeien uit de wetswijziging in 2018, want de corporatie is dan echt verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens die in handen zijn van de corporatie.

Heeft u nog meer vragen of opmerkingen over de wijziging van de Algemen huurvoorwaarden 2017? stuur dan een mailtje naar huurders@heijplaat.com, dan proberen wij het voor u uit te zoeken.