Beschermd Stadsgezicht

Het tuindorp Heijplaat is 100 jaar geleden gebouwd door de gebroeders Baanders van de Amsterdamse School. De bouw gebeurde in opdracht van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij.
De architectuur is bijzonder, de opzet van het dorp is uniek en nog steeds heeft het dorp 100 jaar nadat de eerste steen is gelegd een unieke uitstraling. Het ademt de sfeer uit van vroeger en nog steeds zijn er bijzondere details te bewonderen in de bebouwing.

In 1992 zou het dorp gesloopt worden. De RDM was gestopt en het dorp moest plaatsmaken voor haven gerelateerde activiteit. Door de  felle protesten vanuit het dorp is er afgezien van dit plan en het dorp werd gespaard. klik hier

In 2004 werd een begin gemaakt met de herstructurering van dit bijzondere dorp en niet lang daarna kwamen de eerste gesprekken op gang over de status beschermd stadsgezicht. Dit zou het dorp beschermen tegen opportunistische ingrepen van projectontwikkelaars of andere partijen die geen oog hebben voor het bijzondere karakter van het dorp, de RDM en de Quarantaine inrichting.

23 mei 2018 werd de status beschermd stadsgezicht toegekend aan het gebied. U kunt hierover meer lezen door de bijgevoegde pdf's te openen.

mededeling Staatscourant

begrenzingskaart

aanwijzingsbesluit  
toelichting op het aanwijzingsbesluit