Op dinsdag 25 april werd er door Suez nog een bewonersavond georganiseerd over de stankoverlast die vorig jaar sterk was toegenomen. Met een zwakke opkomst van twee man werd er uitgelegd wat de veroorzaker van de stank was vorig jaar. Nu is gebleken dat er lucht uit buizen aan de zijkant wordt gestoten. Hier zit een filter in die alleen de stof eruit haalt, maar nu wordt er een mechanisme aan toegevoegd met aktieve kool die ervoor moet zorgen dat de stank daaruit wordt gefilterd. De buizen die de lucht uitstootten stonden aan de kant van Heijplaat, waardoor wij regelrecht te maken kregen met de stank. 

We hebben kort een kijkje genomen bij de installatie buiten die in de tweede of derde week van mei af moet zijn.

Tevens is de maatregel genomen om het groenafval alleen nog te verwerken als de wind niet meer richting Heijplaat staat. Ook is de voorraad zodanig verminderd dat vrijwel alles binnen gehouden kan worden en zo zijn er nog meer maatregelen genomen die allemaal zijn uitgelegd tijdens de avond.

Op de website van Suez is er een pagina geopend om de communicatie met de bewoners te onderhouden. Hierop komen dus nieuwtjes die voor de bewoners belangrijk zijn. Klik hier om naar de website te gaan. 

Over het algemeen zijn we positief gestemd over de maatregelen die genomen zijn. Natuurlijk hebben we duidelijk gemaakt dat we pas kunnen kijken of het werkt als we de zomer(se temperaturen) weer gaan bereiken.

Op 24 mei is er nog een bewonersmiddag/-avond georganiseerd: van 16:00 uur tot 18:00 uur en van 20:00 uur tot 22:00 uur. Wij hopen dan dat er meer animo is, zodat meer mensen weten wat Suez precies heeft gedaan om de stank te verminderen.