Profiteert Heijplaat van ontwikkelingen van de RDM?

17/11/2016 Heijplaat

Profiteert Heijplaat van de ontwikkelingen van de RDM Rotterdam?

Dat is een vraag die veel discussies losmaakt.
"Natuurlijk!" hoor ik al roepen, "zonder RDM was er geen Heijplaat geweest!" en dat klopt. Heijplaat is gebouwd door de RDM om werknemers te huisvesten.
Maar dat is 100 jaar geleden. De tijden zijn veranderd. De RDM als scheepswerf ging over de kop en het havenbedrijf wilde alles slopen om plaats te maken voor haven gerelateerde activiteiten. Het zijn de inwoners van het dorp geweest die deze plannen verhinderden. Daarom mag rustig gesteld worden, dat als de bewoners er niet geweest waren, dan hadden er hier nu containers gestaan en was er helemaal geen RDM Rotterdam geweest.

Tijdens en na de sluiting van de RDM werf ging het bergafwaarts met Heijplaat. Toen kwam de zogenaamde herstructurering. Het gebied ging op de schop. Deze herstructurering werd in 2004 daadwerkelijk in gang gezet met de bedoeling om van het hele gebied woongebied te maken, wonen, werken en recreƫren midden tussen de stadshavens. Het RDM terrein zou gesloopt worden en plaats maken voor woningen.
Helaas ging die vlieger niet op. Het uitgangspunt dat met de aanleg van Maasvlakte nr 2 alle containerschuiverij zou verplaatsen naar die Maasvlakte, bleek niet juist. Hierdoor veranderde het oorspronkelijke ambitieuze plan van stadhavens-eerste-versie, waardoor ook het RDM terrein maar moest blijven. Waarschijnlijk heeft men zich ook verkeken op de saneringskosten van een terrein waar 100 jaar op de oude manier scheepsbouw is gepleegd. De herstructurering van het dorp ging daardoor veranderen naar een complete gebiedstransitie.

Vanaf dat moment nam het Havenbedrijf Rotterdam het voortouw en binnen de geplande herstructurering gingen alle aandacht en middelen naar het RDM terrein. Sindsdien laaien er verwoede discussies op als iemand beweert dat het dorp meelift op de succesvolle ontwikkeling van het RDM terrein. Anderen beweren namenlijk dat het Havenbedrijf als exploitant van het RDM terrein zich gedraagt als het eerste de beste reclame bedrijf dat alles door een rosse bril bekijkt en weinig oog heeft voor de hinder die zij veroorzaken voor de bewoners van het dorp. Het RDM terrein is immers een school voorbeeld van duurzaam hergebruik en herontwikkelen van cultuur historisch erfgoed, dus dat is goed PUNT!

De bewoners van het dorp ervaren echter alleen maar in toenemende mate overlast van de bedrijven rond het dorp en de dwingende stempel die het Havenbedrijf drukt op het leefklimaat op het dorp door het verhuren van terreinen aan bedrijven uit de recycle sector waardoor bv bij de ingang van het dorp een hele enclave van vuilnisboeren ontstaan is met een bijna niet aan te vechten overlast van stank en vliegen. Verenigingen die voorheen altijd welkom waren op het terrein van de RDM worden nu zonder problemen na 100 jaar buiten de poort gezet met als reden: geen ruimte meer. Het cultuur historisch erfgoed zit hem dus overduidelijk in stenen en de te verhuren strekkende, vierkante en kubieke meters.

De echte duurzame ontwikkeling van de Rotterdamse haven is eigenlijk ook meer woorden dan daden en de bewoners hebben volgens de heren geleerden van het Havenbedrijf minimaal overlast van de ontwikkelingen op het RDM Rotterdam terrein. Ze krijgen immers een mooie verbindingsweg, de waterbus, er is het Dokkaffee, er wordt driftig gebouwd op het voormalige Platensorteerterrein waar een mooie loods verschijnt en er zijn weer activiteiten te zien en te horen in de Heijsehaven...........ook rijdt de bus veel vaker en het laatste huzarenstukje is natuurlijk de mooie verbouwing van de oude Medische dienst, kijk even in de PDF, dan ziet u waarop de omwonenden gedurende de feestdagen van 2016 op worden getrakteerd. Het is dan eindelijk lekker rustig op het RDM terrein zelf en de overlast voor de gebruikers van het terrein is dan minimaal.

Wellicht dat er op deze blog iemand durft te reageren om uiteindelijk een juiste conclusie te kunnen trekken hoe het nu werkelijk zit met de relatie tussen de RDM en Heijplaat. In de vorige eeuw was de combinatie een succesformule. Wordt die vastgehouden of laten we die gewoon varen omdat dat niets te maken heeft met hergebruiken van cultuur historisch erfgoed?

Let us know what you think

* Required field

Comments (0)