brand Renewi

24 juli 2018  afvalverwerker moet haast maken met onderzoek oorzaak branden. klik hier

voor meer nieuws over deze afvalboer en branden: klik hier voor stuk AD 24 juli 2018, klik hier voor stuk AD 7 augustus 2018

22 juli 2018: weer brand bij deze afvalboer. Dit keer heeft men ook reden gehad om de weg af te sluiten, met als gevolg dat een 80 jaar oude dame door vervoer op maat niet op het dorp afgeleverd kon worden, maar een goede kilometer voor haar voordeur werd afgezet. Haar familie kon haar niet afhalen, want je kon ook het dorp niet af. Dit keer was een één oude dame, het was zondag. Volgende keer op een doordeweekse dag zijn het uw of mijn kinderen die op de RDM Campus studeren die niet meer weg kunnen.
Verder was er een redelijke rookontwikkeling, de bewoners van het dorp werd aangeraden ramen en deuren te sluiten via een te traag werkende alert app. Wij zijn benieuwd of de rest van Rotterdam Zuid ook gewaarschuwd is, want de rook was ver van de plek nog duidelijk waar te nemen.
De vraag die dan gelijk opkomt: krijgt deze afvalboer nu straks nog een vergunning voor de opslag van chemisch afval ook?
Filmpje opgenomen vanaf de Wilhelminapier klik hier

 

18 juli 2018: Voor de zoveelste klik hier keer in een paar jaar tijd: brand bij Renewi klik hier. Onlangs spraken bewoners zich nog duidelijk uit tegen uitbreiding van de vergunning voor dit bedrijf te zijn, de situatie zou niet veilig zijn. klik hier en hier

De reactie van DCMR: Op dinsdagavond 17 juli 2018 is bij Renewi aan de Ophemertstraat 9 in Rotterdam brand ontstaan in drie containers met oude matrassen. De brand is vermoedelijk door broei ontstaan. De brand kon door de brandweer snel worden geblust. De directe omgeving heeft tijdens de brand overlast gehad van flinke rookontwikkeling. Renewi is op grond van artikel 17.2 Wet milieubeheer aangeschreven onderzoek te doen naar de oorzaak en naar de mogelijkheden om een dergelijk ongewoon voorval in de toekomst te voorkomen..
l
ees verder voor dossier Heijplaat van DCMR, die houden de vinger aan de pols

Dossier Rotterdam-Zuid

Heijplaat ligt zuidelijk van de Nieuwe Maas. Tussen de Eemhaven in het Westen en de Waalhaven in het Oosten. Te midden van haven en bedrijven. Inwoners ervaren onder andere overlast van twee afvalverwerkingsbedrijven die hier gevestigd zijn: Renewi en SUEZ. De DCMR is bij beide bedrijven verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Milieubeheer. Bij beide bedrijven is de Provincie Zuid-Holland het bevoegde gezag. Om de omwonenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving bij bedrijven op Heijplaat, houden we deze informatie bij in dit dossier op onze website. We werken de informatie maandelijks bij. De laatste update is van 22 juni 2018.

Vergunningverlening DCMR

Bij het verlenen van vergunningen zijn het bestemmingsplan en de milieu wet- en regelgeving het uitgangspunt voor de DCMR. De DCMR vergunt individuele bedrijven op basis van een aanvraag die een bedrijf indient. In het bestemmingsplan geeft de gemeente aan welke bedrijven zich in het gebied kunnen vestigen.

Bij een vergunningprocedure vraagt de DCMR de Veiligheidsregio Rotterdam om advies. DCMR neemt dit advies mee in de vergunningsprocedure.

Als er sprake is van een bestaande vergunning die niet meer past in de huidige tijd, dan kan de DCMR het initiatief nemen om een vergunning te wijzigen. Dit heet een ‘ambtshalve wijziging’. Aan zo’n wijziging van de vergunning zit een doorlooptijd van 6 maanden vast.

Toezicht en handhaving SUEZ

SUEZ is sinds 1998 gevestigd op de Waalhavenweg. De activiteiten bestaan uit de op- en overslag en sorteren van bouw- en sloopafval en diverse soorten bedrijfsafval. In 2009 is een revisievergunning verleend voor het op- en overslaan en sorteren van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval en het bewerken van bedrijfsafvalstoffen. In 2010 en 2014 is de vergunning aangepast op de verwerking van kunststof. Dit  betreft een verschuiving (geen uitbreiding) van de te verwerken afvalstromen binnen de totale verwerkingscapaciteit.

SUEZ verving de sorteerinstallatie van bouw- en sloopafval in 2010 door een sorteerinstallatie voor de sortering van kunststofafval. In 2011 is deze sorteerstraat in gebruik genomen. Naast kunststof zijn in 2015 drankkartons en blik toegevoegd aan de afvalstroom die in de sorteerinstallatie worden verwerkt.
SUEZ ontvangt ca 75 % van het landelijk ingezamelde PMD (plastic, metaal, drankkarton). Het bedrijf scheidt deze stroom in diverse mono stromen plastic (PP, PE, PET, drankkarton) en metaal. Deze stromen zijn broeigevoelig vanwege de voedselresten in het plastic. De mono stromen worden dan ook heel regelmatig afgevoerd. De doorloopsnelheid van de scheidingsinstallatie is zo hoog dat al het PMD dat binnen komt, binnen een dag is verwerkt.

Op het buitenterrein liggen ook afvalstoffen opgeslagen, waaronder snoei- en takkenafval. SUEZ meet dagelijks de temperatuur in deze afvalstromen met een thermokoppel. De meetlans kan tot twee meter in het afval gestoken worden. Zo wordt ook de kerntemperatuur gemeten. Als die te veel oploopt, kan SUEZ direct maatregelen nemen.

Geuroverlast

De DCMR legde SUEZ namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 13 mei 2016 een last onder dwangsom op vanwege geuroverlast. Op 23 augustus 2017 was de dwangsom volgelopen. DCMR legde op 6 november 2017 een nieuwe last onder dwangsom op. SUEZ tekende bezwaar aan tegen de opgelegde dwangsommen en genomen invorderingsbesluiten. De rechtbank verklaarde de beroepen van SUEZ tegen de invorderingsbesluiten ongegrond. SUEZ stelde daarop in april 2018 hoger beroep in.

SUEZ deed een proef met een actief koolstoffilter om geuroverlast te verminderen en leverde eind februari 2018 een rapportage van de proef in. Naar verwachting zal het bedrijf een aanvraag voor een veranderingsvergunning indienen. DCMR onderzoekt de stand van zaken op basis van geurklachten.
In de maanden april en mei werden op 13 dagen in totaal 33 stankklachten gemeld. DCMR onderzocht de meldingen op 4 verschilende dagen. De klachten konden niet aan SUEZ worden toegewezen.

Renewi (voorheen: Van Gansewinkel)

Het bedrijf werkt buiten op het terrein. Het bedrijf verwerkt geen huishoudelijk en organisch afval. Deze afvalstromen worden op een andere locatie verwerkt. De manier waarop Renewi het afval op het buitenterrein verwerkt, voldoet aan de vergunningvoorschriften.
Renewi slaat divers afval op het buitenterrein op. De afvalstromen zijn goed gecompartimenteerd, zodat een eventuele brand binnen een vak blijft. Bij afvalstromen die gevoelig zijn voor broei, zoals huisvuil en geshredderd hout, is de afvoerfrequentie zo hoog dat er te weinig tijd is om broei te laten ontstaan. Om een brand tijdig te kunnen detecteren, werkt het bedrijf met een mobiele warmtebeeldcamera.

Tijdens de jaarlijkse controle van het bedrijf op 24 juli 2017, is aandacht geschonken aan de melding van omwonenden, dat er op het terrein vrachtwagens staan, beladen met gevaarlijke stoffen. Het blijkt dat Renewi 's nachts en in het weekend inderdaad wel eens chemowagens op het terrein parkeert. Deze chemowagens halen chemicaliën (Klein Chemisch Afval) op, die in Moerdijk vernietigd worden. Het komt soms voor dat een dergelijk voertuig beladen met gevaarlijke stoffen een nacht of een weekend op het bedrijfsterrein wordt geparkeerd, tot dat het transport naar Moerdijk kan plaatsvinden. Renewi vroeg voor deze activiteit een omgevingsvergunning aan.

Tijdens de jaarlijkse controle uitgevoerd op 23 februari 2018 constateerde onze inspecteur dat de vloeistof in het lekdetectiesysteem van de bovengrondse brandstoftank moest worden bijgevuld. Renewi kreeg hiervoor een aanschrijving.

In de maand mei kwam er 1 klacht over Renewi bij de DCMR binnen.

Branden in de afvalverwerkingsbranche

Branden komen bij afvalverwerkingsbedrijven in het hele land vaker voor. Daarom controleert de DCMR samen met de brandweer  extra op brandpreventie bij de afvalverwerkende bedrijven.

Vliegenoverlast

Voor de derde jaar op rij ervaren Heijplaters vliegenoverlast bij warm weer. Tussen eind april en half mei kwamen ruim 85 meldingen bij de DCMR binnen. Daarom stelde de gemeente Rotterdam weer onderzoek in naar de oorzaak van die overlast. De rapportage van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), die het onderzoek op verzoek van Rotterdam uitvoerde, is te lezen op de website van de gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/wonen-en-leven/vliegen.
Het onderzoek bevestigt dat er grote overlast is van vliegen. Het gaat dan om overlast van de kleine kamervlieg. De mest op  Kinderboerderij de Heij is daar de belangrijke bron van.
De DCMR inspecteerde de kinderboerderij en stuurde hen een aanschrijving. De kinderboerderij moet maatregelen nemen om verdere uitbreiding van de vliegenoverlast te voorkomen. De DCMR controleerde op 6 juni of de kinderboerderij alle in de aanschrijving genoemde maatregelen om het aantal bronnen van vliegenoverlast terug te dringen, heeft getroffen. De vliegenoverlast is minder geworden. Dit kan ook (mede) aan de weersomstandigheden liggen. De temperaturen waren wat minder hoog.

De DCMR inspecteert ook SUEZ regelmatig. De bij SUEZ aanwezige vliegen veroorzaken op dit moment geen overlast in de wijk. Het gaat hier om een andere vliegensoort. SUEZ is momenteel bezig het plaagdierenbestrijdingsplan te actualiseren. De DCMR houdt hier toezicht op.
Bij Renewi zijn weinig vliegen waargenomen en weinig ontwikkelingsbronnen aangetroffen. Voor dit bedrijf zijn geen extra maatregelen nodig.
De vliegen kunnen zich door de wijk verspreiden via verschillende bronnen, zoals gft-bakken, volières en konijnenhokken.
Het kost tijd voordat de maatregelen die getroffen zijn, ook daadwerkelijk effect hebben.

Geluidhinder van schepen

Bewoners ervaren geluidhinder van afgemeerde schepen. Het gaat om geluid dat geproduceerd wordt door hulpmotoren, nodig vanwege de stroomvoorziening. Klachten hierover worden door de DCMR doorgegeven aan het Havenbedrijf Rotterdam. De veroorzaakte geluidoverlast valt namelijk buiten de omgevingsvergunning en valt daardoor niet onder de taak van de DCMR. Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt of maatregelen mogelijk zijn. Overige geluidklachten zoals bijvoorbeeld over werkzaamheden aan schepen, onderzoekt de DCMR wel.