brief aan bewoners

Aan bewoners van Heijplaat                                                                Rotterdam, 6 april 2018

Waar gaat dit over?

Renewi (voorheen van Gansewinkel), gevestigd op de Ophemertstraat 9, heeft een vergunning aangevraagd bij DCMR (Milieudienst Rijnmond) om de inrichting van hun op- en overslag en verwerking van bedrijfsafval uit te breiden. Ook willen ze gevaarlijk stoffen gaan opslaan en behandelen.

Diverse bewoners van Heijplaat ervaren zeer regelmatig ernstige overlast van de activiteiten van de afvalverwerkingsbedrijven RENEWI en SUEZ. Vestiging van dit type bedrijven zo dicht op onze wijk, schaadt onze veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. We willen minimaal dat deze type bedrijven ons geen overlast bezorgen en het liefst dat deze bedrijven verhuizen. Uitbreiding van deze activiteiten, zowel in omvang als type afval, willen we voorkomen.

Hoe kan je dit voorkomen?

Bewoners en organisaties (b.v. verenigingen, stichtingen, bedrijven) kunnen binnen 6 weken na publicatie van de vergunningsaanvraag protest aantekenen tegen uitbreiding activiteiten van RENEWI via een zgn. zienswijze. Voorheen hadden we een actieve bewonersvereniging die, indien gewenst, protest aantekende tegen dit soort aanvragen. Door omstandigheden en stedelijk beleid is de vereniging op non-actief komen te staan. Om te protesteren tegen de plannen van RENEWI om uit te breiden, is het hierom nodig om op een andere manier bezwaar te maken.

Wat kunnen we hiervoor doen?

Iedere bewoner kan zelf een zgn. zienswijze indienen bij DCMR. Een voorbeeldtekst van een zienswijze is bijgesloten. Wanneer je je kunt vinden in de tekst, kan je deze ondertekenen en versturen per email naar info@dcmr.nl of per post naar DCMR Milieudienst Rijnmond t.a.v. dhr. A. Malkoc, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Je kunt ook om meer informatie vragen bij dhr. A. Malkoc via telefoonnummer 010-2468048 of een eigen tekst schrijven, die je verstuurt. Aan het indienen van een zienswijze zijn geen kosten verbonden. Wanneer je het niet eens bent met het besluit, kan je ervoor kiezen te procederen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

We vertrouwen erop dat dit onderwerp bij iedereen voldoende leeft om in actie te komen. Een zienswijze indienen laat zien hoe we over dit onderwerp denken en geeft ons invloed. Let op: dit moet wel snel gebeuren, want het is zo 18 april!

Ondertekend door enkele bezorgde bewoners op Heijplaat.