Categorie: Duurzaam Heijplaat

foto boven uit 2014. Tijdens de herstructurering werden er projecten uitgevoerd in het kader van duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkelen. Projecten van tijdelijke aard zoals het Concept House Village en Groenkleed hebben er toe bijgedragen dat het terrein van het gesloopte na-oorlogse dorp er goed bij lag.

error: Content is protected !!