Categorie: Duurzaam Heijplaat

foto boven uit 2014. Tijdens de herstructurering werden er projecten uitgevoerd in het kader van duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkelen. Projecten van tijdelijke aard zoals het Concept House Village en Groenkleed hebben er toe bijgedragen dat het terrein van het gesloopte na-oorlogse dorp er goed bij lag.

Duurzaamheid algemeen en Heijplaat

Het is de laatste dag van januari 2021 als dit geschreven wordt. Dit menu gaat over duurzaamheid en duurzaam ontwikkelen op Heijplaat, maar voordat daar iets zinnigs over vermeld kan worden, moet eerst gekeken worden naar wat voor carrousel de wereld in terecht is gekomen. Tijdens de herstructurering van Heijplaat die in 2005 met veel …

Lees verder

error: Content is protected !!