Categorie: Gebiedstransitie

“In een herstructurering met de ambities zoals het uitgangspunt was met Groot Heijplaat, zouden "professionals" wat vaker moeten toegeven dat het voor hen ook allemaal nieuw is. Pas dan kan evenwichtige samenwerking ontstaan tussen de systeem- en de leefwereld en de weg gevonden worden naar integrale duurzame sociale en fysieke herontwikkeling. Dat had het begin kunnen zijn van een echte participatiesamenleving. Die moeten we immers met z’n allen maken.”
uitspraak van een professional die werkzaam was in diverse stedelijke herontwikkelingsprojecten.

Stadshavens

Stadshavens Rotterdam is de naam van een gebied van circa 1600 hectare tussen de Beneluxtunnel en de Erasmusbrug. Door ingebruikneming van de Tweede Maasvlakte zal een deel van de havengerelateerde industrie wederom in fasen naar het westen verplaatst worden, weg uit de Rotterdamse havens direct gelegen ten westen van het centrum van de stad. Dit …

Lees verder

Voorzieningen begin herstructurering

Apotheek Bewonersvereniging Buurtvereniging chill Inn Culturele Commissie Heijplaat Dockyard muziekvereniging Gigant Huurdersvereniging jongerensociëteit de Kolk Kinderboerderij de Heij RDM voetbal Rodac Seamenscentrum SOK ( samen op kamp) supermarkt Koster en Dochters Wijkcentrum Volkstuinenvereniging

Overlegstructuur

Binnen de herstructurering was gezien het aantal stakeholders en de verschillende belangen die de stakeholders hadden, de overlegstructuur bijzonder belangrijk. In de eerste jaren was er geen overleg onderling en dat resulteerde in dat er niets gebeurde of van de grond kwam, tenzij één van de stakeholders de volledige verantwoordelijkheid op zich nam voor een …

Lees verder

Herstructurering Stadshavens Rotterdam

Door Jeroen Mensink 17 sep 2012 – De komende jaren verplaatst een deel van de havenactiviteiten uit Rotterdam zich naar de Maasvlakte 2. Met deze uitbreiding van de Rotterdamse haven neemt de beschikbare ruimte voor bedrijven aanzienlijk toe. Stadshavens Rotterdam stimuleert en realiseert mogelijkheden in het gebied dat vrijkomt. Dat schept ruimte voor nieuwe bestemmingen …

Lees verder

Rondleiding Stadshavens Rotterdam

Een uitgebreide en interessante rondleiding langs de kades van het Stadshavensgebied is tegenwoordig mogelijk. Wij maken van deze rondleiding een onvergetelijke ervaring en laten u achter de voordeur kijken van het grote ambitieuze plan van de gebiedstransitie rond de havens in de stad Rotterdam. Wij nemen u mee langs de kades en over de terreinen …

Lees verder

Uit de media

Uit het Algemeen Dagblad dd 3 oktober 2020 quarantaineterrein-op-heijplaat-wordt-congreslocatie Uit de Havenloods 7 oktober 2020: ga terug naar Herinrichting Quarantaine terrein klik hier

Makersdistrict

klik hier voor website Hierboven een mooie overzicht van het Makers District, M4H en de RDM. Dit is natuurlijk slechts een deel van het hele Stadshavens gebied. Onder andere het gebied rond de Maas- en Rijnhaven hoort er ook bij. Samen vormen de Stadshavens een gebied waar veel innovatie plaats vindt. In het begin van …

Lees verder

Maas- en Rijnhaven

Als we het hebben over de Stadshavens van Rotterdam horen de Rijnhaven en de Maashaven er zeker bij. Zeker rond de Rijnhaven is alles veranderd en de ontwikkelingen hebben een bijzonder succes gebied opgeleverd. In de loop van de tijd zullen we wat dieper op dit gebied in gaan. Voorlopig wat verwijzingen als u echte …

Lees verder

Stakeholders

De stakeholders die actief waren tijdens de herstructurering van het dorp waren: Woningcorporatie Woonbron als initiatiefnemerGemeente RotterdamDeelgemeente CharloisHavenbedrijf RotterdamEnecoStedinVereniging van Wijkbewoners Heijplaat

Geleerde lessen IKS

Eén van de grote ambities in de herstructurering van Groot Heijplaat was om van RDM/Heijplaat een energieneutraal gebied te maken. Het streven was om in 2020 in elk geval een heel end op weg te zijn met de uitvoering van dit grote plan. Deze ambitie werd gedragen door alle partijen die bij de gebiedstransitie van …

Lees verder

error: Content is protected !!