Categorie: Overlegstructuur

Heijplaat is niet groot, het dorp telt rond de 2.000 inwoners, maar het gebied waar Heijplaat ligt is complex. Er spelen veel belangen rond het dorp, maar de gezamenlijke ambitie is groot met voor Heijplaat natuurlijk de belangen van de mensen die er wonen. Voor een goede samenwerking is een degelijke overlegstructuur essentieel.

Overlegstructuur

Binnen de herstructurering was gezien het aantal stakeholders en de verschillende belangen die de stakeholders hadden, de overlegstructuur bijzonder belangrijk. In de eerste jaren was er geen overleg onderling en dat resulteerde in dat er niets gebeurde of van de grond kwam, tenzij één van de stakeholders de volledige verantwoordelijkheid op zich nam voor een …

Lees verder

error: Content is protected !!