Categorie: Geleerde lessen

Gebiedstransities gaan gepaard met torenhoge ambities, stippen aan de horizon, afsprakenkaders en programmagroepen. Lang niet alles wat men voor ogen heeft, wordt gerealiseerd en er kunnen veel lessen geleerd worden.

Geleerde lessen IKS

Eén van de grote ambities in de herstructurering van Groot Heijplaat was om van RDM/Heijplaat een energieneutraal gebied te maken. Het streven was om in 2020 in elk geval een heel end op weg te zijn met de uitvoering van dit grote plan. Deze ambitie werd gedragen door alle partijen die bij de gebiedstransitie van …

Lees verder

error: Content is protected !!