Categorie: Gebiedstransitie

“Binnen een herstructurering met ambities zoals met een gebied als Groot Heijplaat, zouden "professionals" wat vaker moeten toegeven dat ze het ook niet weten omdat het voor hen ook helemaal nieuw is. Pas dan zouden ze samen met de bewoners deze weg kunnen bewandelen, dan zou samenwerking optima forma zijn en het begin kunnen zijn van een echte participatiesamenleving. Die moeten we immers met z’n allen maken.”
uitspraak van een professional die werkzaam was in diverse stedelijke herontwikkelingsprojecten.

Groenkleed

De naam zegt het al. Een groen tapijt dat je tijdelijk ergens uitrolt en weer kunt meenemen. Ideaal bij sloop en nieuwbouw, waar bij de grond vaak langer braak ligt dan wenselijk is. Op de foto hieronder is duidelijk te zien dat de tijdelijke groene inrichting de leefbaarheid en de kwaliteit van het dorp heeft …

Lees verder

Fysieke veranderingen op het dorp

Om een idee te schetsen wat de herstructurering voor het dorp Heijplaat betekent, hebben we een paar filmpjes gemaakt. Deze filmpjes hebben allemaal te maken met sloop en nieuwbouw. Er is gebruik gemaakt van luchtfoto’s van verschillende momenten van de herstructurering van het dorp. De grootste veranderingen op het dorp op een rij:Afbraak en nieuwbouw …

Lees verder

Voorzieningen

Voorheen was Heijplaat een dorp met een bijzonder rijk verenigingsleven. De fotoseries in de pagina’s van Historisch Heijplaat spreken boekdelen. Heijplaat is altijd een zelfvoorzienende gemeenschap geweest. De RDM-werf was de grote suiker oom voor het dorp. De Rotterdamse Droogdok Maatschappij spaarde kosten nog moeite om de inwoners van het dorp tevreden te houden. Dat …

Lees verder

Wat is Groot Heijplaat

Als we het hebben over de gebiedstransitie van de Stadshavens, dan spreken we over een gebied dat zich uitstrekt vanaf ruwweg de Erasmusbrug tot de Benelux-tunnel. Er verandert binnen dat gebied erg veel in deze tijd, denk alleen maar aan de Katendrecht, de Wilhelminapier, het Vierhavengebied en de RDM. Binnen dat gebied ligt ook het …

Lees verder

Toekomst Quarantaine Inrichting

Noot van de redactie van heijplaat.com, belangrijk voor een juist beeld van de ontwikkelingen: De huidige gebruikers van de Quarantaine Inrichting mogen er eigenlijk niet wonen ( lees overnachten ) omdat het terrein in een industriële zone ligt waar niet gewoond en overnacht mag worden volgens de huidige regels van de milieuwetgeving. Het aantal woningen …

Lees verder

Sloop

Het naoorlogse dorp is nagenoeg in z’n geheel gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Nu staan er nog de gymzaal en vreemd genoeg nog een stukje van het blok waar vroeger de supermarkt van Koster en Dochters zat. In de loop van de herstructurering van het dorp werd de taak om nieuw te …

Lees verder

error: Content is protected !!