Categorie: Geleerde lessen

Gebiedstransities gaan gepaard met torenhoge ambities, stippen aan de horizon, afsprakenkaders en programmagroepen. Lang niet alles wat men voor ogen heeft, wordt gerealiseerd en er kunnen veel lessen geleerd worden.

error: Content is protected !!