Categorie: Sloop

info over de sloop van het na oorlogse dorp om plaats te maken voor de nieuwbouw en de sloop van voorzieningen met foto's en verhalen.

Sloop

Het naoorlogse dorp is nagenoeg in z’n geheel gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Nu staan er nog de gymzaal en vreemd genoeg nog een stukje van het blok waar vroeger de supermarkt van Koster en Dochters zat. In de loop van de herstructurering van het dorp werd de taak om nieuw te …

Lees verder

error: Content is protected !!