communicatie

Goede communicatie is van essentieel belang bij een gigantische klus als de herstructurering of de gebiedstransitie van Heijplaat, RDM en omgeving. Goede communicatie en toegankelijke informatie zijn belangrijk voor een soepel verloop van het proces van de grote veranderingen in de wijk Heijplaat. Heijplaat is een kleine buurt midden tussen de in industrieel gebruik zijnde havens van de stad Rotterdam. Er zijn dus veel partijen die verschillende belangen hebben in het gebied.  In de afgelopen 15 jaar hebben onderzoeken meermalen  aangetoond dat veel zaken niet werken door gebrek aan communicatie en toegang tot informatie.
Er kunnen belangrijke lessen geleerd worden uit de ontwikkelingen in gebied Groot Heijplaat, echter alleen als het complete verhaal verteld wordt.

Goede communicatie zorgt voor:

 • transparantie
 • dat de linker hand weet wat de rechter doet
 • Iedereen die dat wil kan informatie vinden over de hoed en de rand
 • gebiedspromotie voor verkoop van nieuwbouw en het aantrekken van investeerders
 • mogelijkheid voor een goede verkenning in de duurzame ontwikkeling. Duurzaam ontwikkelen is nog steeds geen exacte wetenschap, het is een ontdekkingstocht en er valt nog veel te leren. Daarom is documenteren en communiceren van groot belang in het leerproces.

Wat is er allemaal op het gebied van communicatie over Heijplaat?

Digitaal:

Websites:

 1. www.heijplaat.com. is in de loop der jaren tot nu toe de meest constante bron van betrouwbare informatie geweest over het dorp en de ontwikkelingen op het dorp. De site is sinds 2006 on line, een particulier initiatief van iemand die het nut inzag van een all round communicatiemiddel tijdens de herstructurering van gebied Groot Heijplaat.
  Stichting Verhalenboot en stichting Historisch Heijplaat zijn nauw betrokken bij de vormgeving en de inhoud van de site. De cultuurhistorisch waarde van het gebied komt uitgebreid aan de orde. Daarnaast doet historisch Heijplaat verslag van bijna alle evenementen op het dorp.
  www.heijplaat.eu was tot 2017 de site van de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH). Toen de VWH hun activiteiten moest beëindigen, is de site opgenomen in www.heijplaat.com.
  Heijplaat.com is nooit erkent als communicatiemiddel voor alles wat er op Heijplaat gebeurt door partijen als woonbron, gemeente, deelgemeente en havenbedrijf. Meermalen is de mogelijkheid aangeboden door initiatiefnemers, maar vreemd genoeg wordt altijd gekeken naar een duurdere oplossing.
  Heijplaat.com kent een bezoeken aantal van tussen de 2800 en 5000 bezoeken per maand en krijgt regelmatig reacties uit buitenland met de meest uiteenlopende verzoeken.
  Heijplaat.com is geen promotie site, het is een informatieve site, effectief door snelle updates en advertentie vrij (vindt heijplaat.com erg belangrijk) .
 2. Heijplaat online is een worldpress site klik hier en geeft veel praktische informatie over vergunningaanvragen, activiteiten agenda enz. Heijplaat online wordt beheerd door een inwoner van het dorp. Heijplaat online is praktisch informatief.
 3. Diverse promo sites zoals die van v. Ommen en de Groot klik hier voor de nieuwbouw. Deze sites zijn professioneel van opzet en zijn bedoeld om een nieuwvbouw aan de man te brengen.
 4. diverse sites van verenigingen en instanties, met informatie over eigen vereniging of project.

Facebook pagina's

 1. Heijplaat 100 jaar klik hier een pagina die opgezet is na een reünie naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van het dorp. De pagina is gewoon aangehouden en er is van alles te vinden over Heijplaat, de geschiedenis van het dorp en over Heijplaat na 100 jaar. De pagina is in beheer bij de redactie van www.heijplaat.com.
 2. Heijplaat online klik hier werkt samen met de website heijplaat online.
 3. stichting Archief Historisch Heijplaat, klik hier in beheer bij de stichting Historisch Heijplaat. Populair!
 4. Diverse FB pagina's met een beperkt aantal leden.

Magazines

Er is:

 1. Heijplaat Post. klik hier Een glossy over Heijplaat met items van diverse aard, maar op een positieve manier gebracht. Heijplaat Post zag dit jaar (2018) voor het eerst het daglicht en komt 4 keer per jaar uit, wordt financieel mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie Charlois en een enkele sponsor. Heijplaat Post probeert een oplossing te bieden voor het gebrek aan communicatie over de grote veranderingen in de wijk die op dit moment plaatsvinden.

Er was:

 1. Wijk berichten klik hier werden voorheen verzorgd door de VWH. Wijk berichten was een gekopieerd a 4 tje waar zo goed en zo kwaad als dat ging de gang van zaken op het dorp werd weergegeven. De wijk berichten zijn nu verplaatst naar de wijk berichten op website www.heijplaat.com die dagelijks nieuwtjes online kan zetten.
 2. Heijplaat Vernieuwt was een glossy magazine dat tot stand kwam in samenwerking met het Havenbedrijf, Woningbouwcorporatie Woonbron, de Deelgemeente Charlois, de Gemeente Rotterdam en de bewoners van Heijplaat. Heijplaat Vernieuwt bracht in trieste tijden, positief nieuws voor het dorp. Het initiatief, de coördinatie en redactie was in handen van de deelgemeente Charlois. Heijplaat.com beschikt over de digitale versie van het merendeel van de bladen en zal van tijd tot tijd ook exemplaren online zetten. Deze is van april 2012