communicatie

Bij een gigantische klus als de herstructurering of de gebiedstransitie van Heijplaat, RDM en omgeving, is goede communicatie van essentieel belang. Goede communicatie en toegankelijke informatie zijn belangrijk voor een soepel verloop van het proces van de grote veranderingen in de wijk Heijplaat. In de afgelopen 15 jaar is meermalen de conclusie van onderzoeken geweest dat er veel zaken niet werken door gebrek aan communicatie en toegang tot informatie.
Daarnaast kunnen er belangrijke lessen geleerd worden uit de ontwikkelingen in gebied Groot Heijplaat, maar alleen als het verhaal verteld wordt.

Goede communicatie zorgt voor:

 • transparantie
 • dat de linker hand weet wat de rechter doet
 • informatieverstrekking. Iedereen die dat wil moet van de hoed en de rand kunnen vinden
 • gebiedspromotie voor bijvoorbeeld de verkoop van de nieuwbouw en het aantrekken van investeerders
 • mogelijkheid voor een goede verkenning in de duurzame ontwikkeling. Duurzaam ontwikkelen is nog steeds geen exacte wetenschap, het is een ontdekkingstocht en er valt nog veel te leren. Daarom is goed documenteren en communiceren van groot belang in het leerproces tijdens het duurzaam ontwikkelen.

Wat is er allemaal op het gebied van communicatie?

Digitaal:

Websites:

 1. www.heijplaat.com. Deze site staat als eerste omdat het in de loop der jaren tot nu toe, de meest constante bron van betrouwbare informatie is geweest over het dorp en de ontwikkelingen op het dorp. Deze site is sinds 2006 on line. Het is een particulier initiatief van iemand die de noodzaak inzag van een all round communicatiemiddel tijdens de herstructurering van gebied Groot Heijplaat.
  Samenwerking: Stichting Verhalenboot en stichting Historisch Heijplaat zijn nauw betrokken bij de vormgeving en de inhoud van de site. De cultuurhistorisch waarde van het gebied komt uitgebreid aan de orde. Daarnaast doet historisch Heijplaat verslag van bijna alle evenementen op het dorp.
  www.heijplaat.eu was de site van de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH). Toen de VWH noodgedwongen de activiteiten moest beëindigen, is de site geïntegreerd in www.heijplaat.com.
  Heijplaat.com is nooit erkent door partijen als woonbron, gemeente, deelgemeente en havenbedrijf als communicatiemiddel voor alles wat er op Heijplaat gebeurt. Meermalen is de mogelijkheid aangeboden door initiatiefnemers.
  Heijplaat.com kent een bezoeken aantal van tussen de 2800 en 5000 bezoeken per maand en krijgt regelmatig reacties uit buitenland met de meest uiteenlopende verzoeken.
  Heijplaat.com is geen promotie site, het is een informatie site, effectief door snelle updates en advertentie vrij.
 2. Heijplaat online is een worldpress site klik hier en geeft veel praktische informatie over vergunningaanvragen, activiteiten agenda enz. Heijplaat online wordt beheerd door een inwoner van het dorp. Heijplaat online is informatief met hier en daar een advertentie die er tussendoor komt.
 3. Diverse promo sites zoals die van v. Ommen en de Groot klik hier voor de nieuwbouw. Deze sites zijn professioneel van opzet en zijn bedoeld om een product aan de man te brengen.
 4. diverse sites van verenigingen en instanties, beperkt met informatie over eigen vereniging of project.

Facebook pagina's

 1. Heijplaat 100 jaar klik hier een pagina die opgezet is naar aanleiding van een reünie naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van het dorp. De pagina is gewoon aangehouden en er is van alles te vinden over Heijplaat en de geschiedenis van het dorp en over Heijplaat na 100 jaar. De pagina is in beheer bij de redactie van www.heijplaat.com. en is veel bezocht.
 2. Heijplaat online klik hier werkt samen met de website heijplaat online.
 3. stichting Archief Historisch Heijplaat, klik hier in beheer bij de stichting Historisch Heijplaat. Populair!
 4. Diverse FB pagina's met een beperkt aantal leden.

Magazines

Er is:

 1. Heijplaat Post. klik hier Een glossy over Heijplaat met items van diverse aard, maar op een positieve manier gebracht. Heijplaat Post zag dit jaar (2018) voor het eerst het daglicht en komt 4 keer per jaar uit, wordt financieel mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie Charlois en een enkele sponsor. Heijplaat Post probeert een oplossing te bieden voor het gebrek aan communicatie over de grote veranderingen in de wijk die op dit moment plaatsvinden.

Er was:

 1. Wijk berichten klik hier werden voorheen verzorgd door de VWH. Wijk berichten was een gekopieerd a 4 tje waar zo goed en zo kwaad als dat ging de gang van zaken op het dorp werd weergegeven. De wijk berichten zijn nu verplaatst naar de wijk berichten op website www.heijplaat.com die dagelijks nieuwtjes online kan zetten.
 2. Heijplaat Vernieuwt was een glossy magazine dat tot stand kwam in samenwerking met het Havenbedrijf, Woningbouwcorporatie Woonbron, de Deelgemeente Charlois, de Gemeente Rotterdam en de bewoners van Heijplaat. Heijplaat Vernieuwt bracht in trieste tijden, positief nieuws voor het dorp. Het initiatief, de coördinatie en redactie was in handen van de deelgemeente Charlois. Heijplaat.com beschikt over de digitale versie van het merendeel van de bladen en zal van tijd tot tijd ook exemplaren online zetten. Deze is van april 2012