laatste update 23 november 2016

CONCEPT BESTEMMINGSPLANNEN WAAL- EEMHAVEN

Er liggen concept bestemmingplannen voor het Waal- Eemhavengebied. Daar het dorp de laatste tijd wordt geconfronteerd met toenemende overlast is het wenselijk om de plannen goed te bestuderen en te kijken wat de inwoners te wachten staat en daar waar nodig te reageren.

Tegen alle lopende afspraken in is dit keer het bestemmingsplan weer gewoon gemaakt in samenspraak met alle betrokken partijen behalve de bewoners, reden te meer om er kritisch naar te kijken. De VWH doet een beroep op alle bewoners en verenigingen die er belang bij hebben om het bestemmingplan door te kijken en op- en aanmerkingen te plaatsten om daar waar nodig te protesteren tegen de voorgenomen plannen.
U vindt de plannen achter de volgende link: waaleemhavenbestemmingsplan , daar zijn tevens de bijlagen te vinden, behalve 1t/m9. U hoeft ook niet te proberen die te bekijken via de aangegeven link, die werkt niet.

Gelukkig hebben een aantal partijen wel gereageerd op de oproep van de VWH om te reageren en zijn er zelfs twee avonden georganiseerd waar de gelegenheid was om vragen te stellen.

De VWH heeft gereageerd en namens de bewoners van Heijplaat binnen de termijn een visie ingediend.