Eerste woning Concept House Village Prototype 1

Concept House Village is een initiatief van TU Delft en Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met andere partijen en particulieren. Bij de bouw van prototype 1, de eerste in een serie, gingen de samenwerkende partijen uit van het standpunt dat deze woning voor vijf jaar zou blijven staan. In principe is de TU Delft eigenaar van prototype 1.
Prototype 1 is een innovatief en zeer duurzaam appartement. Het betreft een prefab woning van beton op een staalconstructie. Alle wanden, vloeren, plafonds, dakdelen en de natte cel zijn in de fabriek vervaardigd en ter plekke geassembleerd. Het huis zelf werd in 1 dag gebouwd!
Op het gebied van energiegebruik is deze woning geheel zelfvoorzienend en zelfs energieproducerend. Ook bij de inrichting en de realisatie van de bouwdelen is zorgvuldig rekening gehouden met milieuaspecten. De focus van Prototype 1 ligt op het kunnen realiseren van duurzame appartementsgebouwen in de breedste zin.
Dit Concept House is officieel geopend op 5 oktober 2012. De prestaties van dit huis worden nauwkeurig gemeten met en zonder bewoners. Voor meer informatie over deze woning klik hier

Prototype nr 1 is onlangs (2018) gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw.