dcmr dossier bedrijven Heijplaat

Er is al enige tijd sprake van overlast van vuilverwerkende bedrijven aan de Waalhavenweg aan de ingang van het dorp en geluidsoverlast van de zg. nestgeluiden van schepen die afgemeerd liggen voor laad- of loswerkzaamheden. DCMR is de instantie die vergunningen verleent en handhaaft. Om de situatie te verbeteren en vooral om de procedures inzichtelijker te maken, heeft DCMR besloten op hun site een aparte pagina te openen genaamd dossier bedrijven Heijplaat. Op deze pagina is online te lezen hoe de stand van zaken is. Het is zover gekomen dankzij de aanhoudende meldingen van bewoners van Heijplaat dat het niet goed gaat met de ontwikkelingen langs de Waalhavenweg.
Voor de link: klik hier