Duurzaam

Rotterdam is een veranderende stad in een veranderende wereld. Duurzaam ontwikkelen, het werken aan de wereld van de toekomst, staat dan ook hoog op de agenda. Veel Rotterdammers zijn trots op de dynamiek van hun stad. Het bruist, het leeft en de stad gaat met de tijd mee. Het was ooit een echte werkstad waar “als je er een overhemp koopt, de mouwen al zijn opgestroopt”. Nu is het een stad waar gewerkt, gewoond, geleerd en gerecreëerd kan worden. De stad is gezelliger dan ooit te voren.

Heijplaat/RDM was in de vorige eeuw een succesformule. De Rotterdamse Droogdok Maatschappij was eigenaar van het dorp waarmee dorp en werf onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Het gebied heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stad. Zo zijn er twee iconen in het huidige Rotterdam uit het historisch bekende Heijplaat/RDM voortgekomen: het ss Rotterdam en de RDM Rotterdam.

Maar niet alleen de RDM, ook het dorp moest in de herstructurering van de afgelopen tijd duurzaam ontwikkeld worden. Voor het dorp was dat de kans om Heijplaat op de kaart te krijgen met een rol van betekenis in de groot stedelijk duurzame ontwikkeling.
Het verhaal in dit menu gaat over het proces en de resultaten van duurzaam ontwikkelen op en rond het dorp tussen de Waal- en de Eemhaven.

Uiteindelijke opgaaf

Duurzaam denken of duurzaam doen blijken in ons land echter twee heel verschillende dingen. Duurzaam (Maatschappelijk verantwoord) ontwikkelen en ondernemen is in de praktijk een lastige opgave waarin we met z’n allen nog veel te leren hebben. Over duurzaam ontwikkelen bestaat geen handboek. Het is nog steeds geen exacte wetenschap en het is een lastige zoektocht. Zo blijkt ook op Heijplaat! Het Rotterdamse niet lullen maar poetsen heeft op Heijplaat plaats gemaakt voor veel geblaat maar weinig wol. Het is niet voor niets dat onlangs de rechter ons moest terechtwijzen omdat we niet voldoen aan de internationale afspraken op het gebied van adequaat aanpakken van milieuproblematiek. Op het gebied van milieubescherming en de noodzaak van duurzaam ontwikkelen geloven we het allemaal wel en daarnaast is het maken van winst en verdienen van geld nog steeds belangrijker dan hoe de wereld van morgen eruit ziet.
Heijplaat had voor Rotterdam een voorbeeld wijk kunnen worden. Met het IKS project in 2010, gefinancierd met subsidie vanuit Klimaat Neutrale Steden, werd o.a. tot doel gesteld dat het gebied in 2020 energie neutraal moet zijn. Het project moest gedragen worden door de bewoners van het dorp, een bottom up project.
Daarmee is het proces van de  duurzame ontwikkelingen op Heijplaat een dubbel interessant onderwerp geworden met duurzaam ontwikkelen enerzijds en bewoners participatie anderzijds.

Het gebied Groot Heijplaat is overzichtelijk, maar er zijn veel partijen die er belangen hebben. De mogelijkheden zijn groot en het is vooral een enorme uitdaging voor alle partijen die meedoen in de duurzame ontwikkelingen om het zo te organiseren dat iedereen er voordeel bij heeft. Het uiteindelijke doel van alle gezamenlijke inspanningen is het creëren van een vitaal leefklimaat voor onze kleinkinderen.
Het gaat dus niet om quick wins of mooie berichten op de voorpagina van de krant. Het gaat om spijkers met koppen slaan, iets wat Rotterdam als innovatieve stad toch toevertrouwd zou moeten kunnen worden.
Of zit onze wereld van het duurzame Rotterdam anders in elkaar? Het kan niet anders of DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam kijken lijdzaam toe hoe zich één van de ergste milieuschandalen voltrekt en Rotterdam zich trots de grootste plaatboef ter wereld mag noemen? Zit u goed? klik hier en kijk documentaire.

In dit menu wordt het proces van duurzaam ontwikkelen op Heijplaat/RDM onder de loep genomen. Wat zijn de resultaten, hoe zijn de bewoners betrokken in het proces, welke lessen hebben we geleerd en hoe ziet de toekomst eruit.