Duurzaam

In Rotterdam is bijna iedereen trots op de dynamiek van de stad. Het bruist, het leeft, het gaat met de tijd mee en de stad is gezelliger dan ooit te voren. Het was ooit een stad waar “als je er een overhemp koopt, de mouwen al zijn opgestroopt”. Nu is het een stad gewerkt, gewoond, geleerd en gerecreëerd kan worden. Het is een veranderende stad in een veranderende wereld en de ontwikkeling van de duurzame stad, de stad van morgen, op de agenda.
In de vorige eeuw was de formule Heijplaat/RDM een succes. Dorp en werf waren onlosmakelijk met elkaar verbonden en het gebied heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stad. Niet alleen de RDM Rotterdam, maar ook het dorp moet in de herstructurering duurzaam ontwikkeld worden. Voor het dorp is dat de grote kans om Heijplaat weer op de kaart te krijgen en een rol van betekenis te geven in de totale gebiedsontwikkeling. Er zijn twee iconen langs de Nieuwe Maas uit het historisch bekende Heijplaat/RDM voortgekomen, de SS Rotterdam en de RDM Rotterdam.
Het gaat in het verhaal op deze site over het proces van duurzaam ontwkkelen dat zich afspeelt op en rond het dorp tussen de Waal- en de Eemhaven.

Uiteindelijke opgaaf

Duurzaam denken of duurzaam doen zijn in ons land twee heel verschillende dingen. Het blijkt in de praktijk een lastige zoektocht waarin we met z’n allen nog veel te leren hebben. Onlangs moest de rechter ons terechtwijzen omdat we niet voldoen aan de internationale afspraken. Daarom is het proces van de  duurzame ontwikkelingen op Heijplaat zo’n interessant onderwerp. Met het IKS project in 2010, gefinancierd met subsidie vanuit Klimaat Neutrale Steden, werd o.a. tot doel gesteld dat het gebeid in 2020 energieneutraal moet zijn, een project voor en door bewoners van het dorp.

Het gebied Groot Heijplaat is overzichtelijk, maar er zijn veel partijen die er belangen hebben. De mogelijkheden zijn groot en het is vooral een enorme uitdaging voor alle partijen die meedoen in de herstructurering om het allemaal zo aan elkaar te breien dat het in ons aller voordeel gaat werken. Het uiteindelijke doel van alle gezamenlijke inspanningen is het zo in te richten dat het leefbaar wordt en blijft voor de kleinkinderen van onze kinderen.
Het gaat dus niet om quick wins of mooie berichten op de voorpagina van de krant.