Duurzaam

Rotterdam is een veranderende stad in een veranderende wereld. Duurzaam ontwikkelen, het werken aan de wereld van de toekomst, staat dan ook hoog op de agenda. Veel Rotterdammers zijn trots op de dynamiek van hun stad. Het bruist, het leeft en de stad gaat met de tijd mee. Het was ooit een echte werkstad waar “als je er een overhemp koopt, de mouwen al zijn opgestroopt”. Nu is het een stad waar gewerkt, gewoond, geleerd en gerecreëerd kan worden. De stad is gezelliger dan ooit te voren.
Heijplaat/RDM was in de vorige eeuw een succesformule. De Rotterdamse Droogdok Maatschappij was de eigenaar van het dorp waarmee dorp en werf onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Het gebied heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stad. Niet voor niets zijn er twee iconen in het huidige Rotterdam uit het historisch bekende Heijplaat/RDM voortgekomen, het ss Rotterdam en de RDM Rotterdam.
Maar niet alleen de RDM, ook het dorp moest in de herstructurering van de afgelopen tijd duurzaam ontwikkeld worden. Voor het dorp was dat de grote kans om Heijplaat op de kaart te krijgen met een rol van betekenis in de totale stedelijk duurzame ontwikkeling.
Het verhaal in dit menu gaat over het proces en de resultaten van duurzaam ontwikkelen op en rond het dorp tussen de Waal- en de Eemhaven.

Uiteindelijke opgaaf

Duurzaam proberen te denken of duurzaam doen zijn in ons land twee heel verschillende dingen. Duurzaam, (dus Maatschappelijk verantwoord) ontwikkelen en ondernemen blijkt in de praktijk een lastige opgave waarin we met z’n allen nog veel te leren hebben. Over duurzaamheid bestaat geen handboek, het is nog steeds geen exacte wetenschap en het is een lastige zoektocht. Rotterdam is in dat opzicht een stad geworden met een grote mond. Niet lullen maar poetsen maakt plaats voor steeds meer grootspraak en vage stippen aan de horizon. Het is niet voor niets dat onlangs de rechter ons moest terechtwijzen omdat we niet voldoen aan de internationale afspraken op het gebied van adequaat aanpakken van o.a. milieuproblematiek.
Heijplaat zou voor Rotterdam een voorbeeld wijk worden. Met het IKS project in 2010, gefinancierd met subsidie vanuit Klimaat Neutrale Steden, werd o.a. tot doel gesteld dat het gebeid in 2020 energie neutraal moet zijn. Het project moest gedragen worden door de bewoners van het dorp, een bottom up project.
Daarmee is het proces van de  duurzame ontwikkelingen op Heijplaat een dubbel interessant onderwerp geworden met duurzaam ontwikkelen enerzijds en bewoners participatie anderzijds.
Het gebied Groot Heijplaat is overzichtelijk, maar er zijn veel partijen die er belangen hebben. De mogelijkheden zijn groot en het is vooral een enorme uitdaging voor alle partijen die meedoen in de ontwikkelingen om het allemaal zo te organiseren dat iedereen er voordeel bij heeft. Het uiteindelijke doel van alle gezamenlijke inspanningen is het zo in te richten dat het een vitaal leefklimaat wordt en blijft, ook voor de kinderen van onze kinderen.
Het gaat dus niet om quick wins of mooie berichten op de voorpagina van de krant. Het gaat om spijkers met koppen slaan, iets wat Rotterdam toch toevertrouwd zou moeten kunnen worden.

In dit menu wordt dat proces onder de loep genomen. Wat zijn de geboekte resultaten, hoe zijn de bewoners betrokken in het proces en welke lessen hebben we met z'n allen geleerd.