Duurzaam

Rotterdam is een veranderende stad in een veranderende wereld. Veel Rotterdammers zijn trots op de dynamiek van hun stad. De stad is levendiger en gezelliger dan ooit te voren. Het bruist, het leeft en Rotterdam gaat met de tijd mee. Het was ooit een echte werkstad waar “als je er een overhemp koopt, de mouwen al zijn opgestroopt”. Tegenwoordig staan ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en- investeren hoog op de agenda.
Het gebied Groot Heijplaat is zo'n Rotterdams gebied waar duurzaam ontwikkelen al heel lang een rol speelt in de zich voltrekkende gebiedstransitie. In het begin van deze eeuw is serieus aangevangen met de herstructurering van het in de versloffing geraakte gebied tussen de Rotterdamse havens. Zowel het dorp als het werfterrein van de RDM moest duurzaam herontwikkeld worden. Men sprak serieus over de grote kansen voor het gebied met een niet onbelangrijke rol voor de bewoners van het dorp. Voor het dorp was dit de kans om Heijplaat op de kaart te krijgen met een rol van betekenis in het grootstedelijk duurzame ontwikkelen.

Uiteindelijke opgaaf

Maar duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ontwikkelen en ondernemen blijkt in de praktijk een lastige opgaaf waarin we met z’n allen nog veel te leren hebben. Er bestaat geen handboek voor. Het hele transitieproces heeft zich ontwikkeld als een arena waarin fel gestreden wordt omdat er grote belangen op het spel staan. Het spreekwoordelijke Rotterdamse niet lullen maar poetsen heeft op Heijplaat plaats moeten maken voor veel geblaat maar weinig wol als het gaat om intergraal duurzaam ontwikkelen. Nu wordt de duurzame factor van de herstructurering van het dorp gered door de bouw van 170 nieuwbouwwoningen die “nul op de meter” worden opgeleverd.
Echter, heel Heijplaat had voor Rotterdam een voorbeeld wijk kunnen worden. Bijvoorbeeld met het IKS project in 2010, gefinancierd vanuit Klimaat Neutrale Steden, werd o.a. energie neutraal Groot Heijplaat in 2020 tot doel gesteld. Het project moest gedragen worden door de bewoners van het dorp, een bottom up proces. Daarmee werd het proces van de  duurzame ontwikkelingen op Heijplaat dubbel interessant: duurzaam ontwikkelen enerzijds en bewoners participatie anderzijds. Achteraf gezien is zelfs de kennisagenda die is opgesteld na uitgebreid onderzoek en veel intervieuws met betrokkenen, onderin de la verdwenen.
Nu is het gebied Groot Heijplaat behoorlijk overzichtelijk en netjes afgebakend tussen havens en rivier, maar veel partijen hebben er belangen. De mogelijkheden waren groot, maar het bleek vooral een enorme uitdaging voor alle partijen die meededen en - doen in het proces om met elkaar grensoverschrijdend en integraal te denken en te werken om zo voor alle partijen het beste te realiseren. Het doel van alle gezamenlijke inspanningen is uiteindelijk het creëren van een vitaal leefklimaat voor al onze kinderen en kleinkinderen.
Of zit de wereld van het duurzame Rotterdam anders in elkaar? Geld nog steeds zoals altijd gewoon het recht van de sterkste en kijkt de hele stad lijdzaam toe hoe zich in hun havens één van de ergste milieuschandalen voltrekt en Rotterdam zich trots de grootste milieutechnische plaatboef ter wereld mag noemen? Zit u goed? klik hier en kijk een documentaire die heet: Beerput Nederland.