Duurzaam

Rotterdam is een veranderende stad in een veranderende wereld. Veel Rotterdammers zijn trots op de dynamiek van hun stad. De stad is levendiger en gezelliger dan ooit te voren. Het bruist, het leeft, Rotterdam gaat met de tijd mee. Het was ooit een echte werkstad waar “als je er een overhemp koopt, de mouwen al zijn opgestroopt”. Nu is het een stad waar gewerkt, gewoond, geleerd en gerecreëerd kan worden. Binnen de ontwikkelingen staat duurzaam ontwikkelen hoog op de agenda.

Het gebied Heijplaat/RDM is zo'n gebied in ontwikkeling met duurzaam als belangrijk item. Vorige eeuw was Heijplaat/RDM een succesformule. De scheepsbouwer -reparateur de Rotterdamse Droogdok Maatschappij was eigenaar van het dorp waarmee dorp en werf onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Het gebied heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stad en dat heeft z'n sporen achtergelaten. Zo zijn er twee iconen in het huidige Rotterdam uit Heijplaat/RDM voortgekomen: het ss Rotterdam en de RDM Rotterdam.

In begin van deze eeuw is een begin gemaakt met de herstructurering van het gebied. Niet alleen de RDM, ook het dorp moest in de herstructurering van de afgelopen tijd duurzaam ontwikkeld worden. Voor het dorp was dat de kans om Heijplaat op de kaart te krijgen met een rol van betekenis in de groot stedelijk duurzame ontwikkeling.
Het verhaal in dit menu gaat over dat proces en de resultaten van duurzaam ontwikkelen op en rond het dorpje tussen de Waal- en de Eemhaven.

Uiteindelijke opgaaf

Duurzaam denken of duurzaam doen zijn in ons land nog steeds twee heel verschillende dingen. Duurzaam (Maatschappelijk verantwoord) ontwikkelen en ondernemen is in de praktijk een lastige opgave waarin we met z’n allen nog veel te leren hebben. Er bestaat geen handboek voor. Het is geen exacte wetenschap en het is een puzzle waarin grote belangen een rol spelen.
Zo blijkt ook op Heijplaat! Het Rotterdamse niet lullen maar poetsen heeft op Heijplaat plaats gemaakt voor veel geblaat maar weinig wol als het gaat om duurzaam ontwikkelen. Overduidelijk komt in het hele proces naar voren dat we het op het gebied van duurzaam ontwikkelen allemaal wel geloven.. Daarnaast is het maken van winst en verdienen van geld nog steeds belangrijker dan hoe de wereld van morgen eruit ziet. Verder was duidelijk te zien dat gebrek aan kennis niet werd gecompenseerd door het zich verdiepen in de materie en het opdoen van kennis.
Heijplaat had voor Rotterdam een voorbeeld wijk kunnen worden. Met het IKS project in 2010, gefinancierd met subsidie vanuit Klimaat Neutrale Steden, werd o.a. tot doel gesteld dat het gebied in 2020 energie neutraal had moeten zijn. Het project moest gedragen worden door de bewoners van het dorp, een bottom up project.
Daarmee werd het proces van de  duurzame ontwikkelingen op Heijplaat dubbel interessant met duurzaam ontwikkelen enerzijds en bewoners participatie anderzijds.

Nu is het gebied Groot Heijplaat lekker overzichtelijk tussen de havens en de rivier, maar veel partijen hebben er belangen. De mogelijkheden zijn groot en het is vooral een enorme uitdaging voor alle partijen die meedoen in de duurzame ontwikkelingen om het zo te organiseren dat iedereen er voordeel bij heeft. Het doel van alle gezamenlijke inspanningen is uiteindelijk het creëren van een vitaal leefklimaat voor onze kleinkinderen.
Het gaat dus niet om quick wins of mooie berichten op de voorpagina van de krant. Het gaat om spijkers met koppen slaan, iets wat Rotterdam toch toevertrouwd zou moeten kunnen worden.
Of zit onze wereld van het duurzame Rotterdam anders in elkaar en kijkt de stad eigenlijk lijdzaam toe hoe zich één van de ergste milieuschandalen voltrekt en Rotterdam zich trots de grootste plaatboef ter wereld mag noemen? Zit u goed? klik hier en kijk documentaire.

In dit menu wordt het proces van duurzaam ontwikkelen op Heijplaat/RDM onder de loep genomen. Wat zijn de resultaten, hoe zijn de bewoners betrokken in het proces, welke lessen hebben we geleerd en hoe ziet de toekomst eruit.