Duurzaamheid op Heijplaat

Een paar jaar nadat de herstructurering van het gebied daadwerkelijk was ingezet, ging duurzaamheid een rol spelen. Daarvoor ging het vooral om “anders” en “out of the box” denken en werken. Samenwerken was belangrijk en bewoners werden betrokken in het proces omdat zij de experts zijn in wonen en werken midden tussen de havens. Daarnaast was de gemeenschap hecht, het dorp had goede voorzieningen en er was een rijk verenigingsleven. Dat waren uitgangspunten die alle partijen het geloof gaven dat de kans van slagen groot was. De kansen die er lagen waren dat ook groot en de ambities gigantisch.
Alle partijen die er mee te maken hadden waren enthousiast. Het zou een vitaal woon-, werk en recreatie gebied worden. Ook de oude opstallen van de allang gesloten werf zouden plaatsmaken voor woningbouw.
Voortschrijdend inzicht zoals dat met een mooie term wordt genoemd, heeft er voor gezorgd dat de opstallen op het RDM terrein niet gesloopt werden, maar dat de opstallen een nieuwe invulling zouden krijgen. Hergebruik van industrieel erfgoed zou leiden tot het ontwikkelen van een Kenniscentrum en er moest ruimte komen voor nieuwe maakindustrie in de oude opstallen. Dat was de eerste aanzet voor de ontwikkeling van RDM Campus. Hiermee kwam duurzaamheid en hergebruik in the picture.

Bewonersparticipatie

De bewoners hebben vanaf het begin van de herstructurering een belangrijke rol gespeeld. Zij werden uitgedaagd en gevraagd actief mee te denken en mee te werken binnen de herstructurering van hun woonomgeving. In 2010 kwam het IKS project waarin de bewoners nauw betrokken moesten worden bij de plannen om het gebied energieneutraal te krijgen in 2020. Het gebied moest een schoolvoorbeeld worden voor een duurzaam en vitaal leefklimaat, gedragen vanuit de bewoners. Alle partijen zouden hiertoe hun steentje bijdragen waarbij spelregels werden vastgelegd in Samenwerkings Overeenkomsten en Afsprakenkaders. De belangen van de bewoners werden op die manier veilig gesteld binnen de samenwerking. De bewoners werden op papier volwaardig partner. De andere partners zijn partijen als een Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Deelgemeente Charlois, Woningbouwcorporatie Woonbron, Stadshavens, Eneco en Stedin.
Samenwerkings Overeenkomst 2

Afsprakenkader bij de overeenkomst

Projecten

Er waren veel overlegmomenten in verschillende lagen. Buiten de vele overleggen werden er in de loop der jaren ook tal van projecten gelanceerd. Het leek wel of iedereen verstand had van duurzaam ontwikkelen. Alle projectbeschrijvingen stonden plots bol van duurzame doelen. De circulaire Cirkelstad is er een goed voorbeeld van en het is interessant om te volgen hoe in de loop der jaren de projecten zich ontwikkelden.

In willekeurige volgorde

Cirkelstad
Groenkleed
duurzaam wonen op het Waterschip
de Huiskamer
de Ruilwinkel en kinderboerderij De Heij
Heijplaat Rules
Energieneutraal 2020
Heijplaat Groen
verduurzaming van woning
Concept House Village
Kledingpunt
Boeken voor Blikken
Bewonersvereniging
Stoom op stroom
Hutspot Hotspot
Ampenenstraat
Concept House Village
Plastic op het dorp
Dag van de duurzaamheid
Stadskuisen