Projecten

Cirkelstad

De duurzame ontwikkelingen zorgen dat er veel projecten het licht zien op Heijplaat. De een is wat groter en omvangrijker dan de ander en het is interessant om te bekijken wat er levensvatbaar blijkt en wat niet. Er zijn natuurlijk projecten bij die van tijdelijke aard zijn en uitgevoerd kunnen worden omdat er ruimte voor is op het Heijplaat tijdens sloop en wederopbouw.
De ontwikkelingen en vooral de ambities rond de duurzame ontwikkelingen op Heijplaat, trokken en trekken veel belangstelling. Er wordt druk gepubliceerd en geschreven en het lijkt wel of iedereen ineens alleen nog maar projecten lanceert in het kader van duurzaam ontwikkelen. Het is op Heijplaat een proces met veel kanten, zoals het document Cirkelstad laat zien, zie PDF.

Document Cirkelstad

Inhoudsopgave:

Een kwestie van doen pagina 7
Gezamenlijk excelleren Floor van der Kemp (Woonbron) pagina 9
Kwaliteit van het gebied vergroten, Hans Ober (Bewoner) over Groenkleed pagina 15
De eerste crossovers tussen dorp en RDM zijn er al, Gabrielle Muris over de RDM Campus pagina 19
Een leven lang op Heijplaat, Toon Rutjes (bewoner) over duurzaam wonen op het Waterschip pagina 23
Investeren in de gemeenschap, Liset ’t Hart (bewoner) over de Huiskamer pagina 27
Van onderop, Nico Prins (bewoner) over bewonersinitiatieven ondersteund met IKS-geld pagina 31
Voor en door bewoners Coby van der Schee (bewoner) over de Ruilwinkel en kinderboerderij De Heij pagina 34
Werken aan de toekomst Hans Oranje ( sloopbedrijf Oranje) en Jacqueline Hoogland (onafhankelijk voorzitter Vitaal) over Heijplaat Rules pagina 39
Van tuindorp tot proeftuin Paul van der Hoeven (Eneco) over Heijplaat Energieneutraal 2020 pagina 43
Mensen kietelen Kathie diStefano (Quarantaine Inrichting)over Stichting Lawine en Heijplaat Groen pagina 47
Niet binnen de lijntjes Hannah Frederiks (bewoner) over de verduurzaming van haar woning en van Heijplaat pagina 51
Bouwen aan de toekomst Ria van Oosterhout (stuurgroep Concept House Village) over Concept House Village pagina 55
Kleinschalige ideeën met een grote impact Claire Brouwer (bewoner) over Kledingpunt en Boeken voor Blikken pagina 59
Eruit halen wat erin zit, Gert Jan de Gier over amoveren op de Rondolaan pagina 63
Werk maken van steden zonder afval, zonder uitval Rutger Büch ( Oranje bv) en Floor van der Kemp (Woonbron) in gesprek over Cirkelstad, een platform voor koplopers pagina 67

Duurzaamheid en participatie

De bewoners hebben vanaf het begin van de herstructurering een belangrijke rol gespeeld. Zij werden van meet af aan uitgedaagd  en gevraagd om mee te denken en mee te werken binnen de herstructurering van hun woonomgeving. Een paar jaar nadat de herstructurering was ingezet kwam duurzaam binnen de ontwikkelen pas om de hoek kijken. Voortschrijdend inzicht heeft er voor gezorgd dat de opstallen op het RDM terrein niet gesloopt zouden worden, maar dat het terrein omgevormd zou worden tot een Kenniscentrum en ruimte voor nieuwe maakindustrie. Dat was de eerste aanzet voor de ontwikkeling van RDM Campus Kort daarna kwam het IKS project waarbij de bewoners nauw betrokken moesten worden bij de plannen om het gebied energieneutraal te krijgen in 2020. Het gebied moest een schoolvoorbeeld worden voor een duurzaam en vitaal leefklimaat, gedragen vanuit de bewoners. Alle partijen zouden hiertoe hun steentje bijdragen waarbij spelregels zijn vastgelegd in Samenwerkings Overeenkomsten en Afsprakenkaders om de belangen van de bewoners veilig te stellen binnen de samenwerking. De bewoners werden op papier volwaardig partner.  De andere partners zijn partijen als een Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Deelgemeente Charlois, Woningbouwcorporatie Woonbron, Stadshavens, Eneco en Stedin. 

Samenwerkings Overeenkomst 2


Afsprakenkader bij de overeenkomst

 

 

Bewonersvereniging

Stoom op stroom

Hutspot Hotspot

Ampenenstraat

Concept House Village

Groenkleed

Plastic op het dorp