eind november 2018 sloop en nieuwbouw


24 november weer eens een wandelingetje langs de nieuwbouw gemaakt. klik hier

Op dit moment is er sprake van sloop en nieuwbouw. Het blok waar vroeger de winkel van Koster en Dochters zat, wordt gesloopt. Door een foutje in de coördinatie en onderhandelingen met de eigenaren/gebruikers, moeten er van het blok nog twee woningen blijven staan. Op de foto's is duidelijk te zien waar ze de zaak doorgeslepen hebben.

Verder is het eind gekomen voor de Maskerade in het Concept House Village. Opvallend is dat het pand netjes ontmanteld wordt, dit in tegenstelling met Prototype 1. Omdat het hier om een duurzaamheidsproject gaat, wordt er duurzaam gebouwd en bij sloop worden alle materialen keurig netjes verwijderd, gesorteerd voor hergebruik of andere doeleinden.
Prototype 1 werd beheerd door een instituut en werd bij sloop gewoon in de container gedumpt. Maskerade is van een particulier. Hier wordt wel keurig netjes alles volgens afspraken en regels gedaan.

Als we kijken rond de nieuwbouw, waar "nul op de meter" wordt gebouwd, zien we veel zwerfvuil her en der verspreid liggen, binnen en buiten de hekken. Daar hebben we dan toch nog wel een voor de hand liggend verbeter puntje, zeker als je beseft dat als het een beetje gaat waaien de troep in de Heijsehaven beland en daar begint aan een reis naar de plastic soep in de oceaan. Verder denken dat je neus lang is blijkt nog steeds ingewikkeld, maar hoort wel bij duurzaam ontwikkelen.