Resultaten enquête Heijplaat bewoners

 

Beste bewoner van Heijplaat,

Kortgeleden is er door de gemeente Rotterdam een enquête uitgezet onder de (toekomstige) bewoners van Heijplaat. In totaal hebben 209 mensen deze enquête ingevuld. De resultaten zijn gedeeld met de potentiële exploitanten. Een samenvatting van de resultaten kunt u hieronder lezen:

  • Ruim de helft van de respondenten geeft aan 1-2 keer per week naar de supermarkt te gaan. 36% gaat vaker dan 2 keer per week naar de supermarkt.
  • Respondenten halen het vaakst hun boodschappen bij de Dirk van den Broek, Plein 1953.
  • 80% van de respondenten geeft aan nooit boodschappen via internet te bestellen. De meest genoemde reden hiervoor is dat zij graag de producten zelf uit het schap pakken.
  • De groep die wel (eens) online boodschappen doet (20%) geeft als voornaamste redenen op dat het gemakkelijk is en wordt thuisbezorgd.
  • Het grootste deel bij een fictieve besteding van €100 wordt uitgegeven in een supermarkt (83%). Op de markt wordt gemiddeld het minste besteed (4%).
  • 66% van de respondenten geeft aan alle soorten boodschappen te willen doen in een buurtsupermarkt. 19% geeft aan de buurtsupermarkt voornamelijk te gebruiken voor vergeten boodschappen en 15% alleen voor versproducten.
  • Op de vraag welke voorzieningen er gewenst zijn in combinatie met een buurtsupermarkt heeft ongeveer 90% een pinautomaat en een pakketpunt geantwoord. Ook een oplaadpunt voor de OV-chipkaart werd door ruim 70% van de respondenten genoemd.
  • Van de respondenten is 62% bereid meer te betalen in de buurtsupermarkt, maar niet meer dan 5%.
  • Ongeveer 20 respondenten hebben aangegeven bereid te zijn te helpen bij de totstandkoming van de buurtsupermarkt. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee. Binnenkort wordt deze groep uitgenodigd voor een verdere kennismaking.


Het vervolg van het proces bestaat uit het kiezen van een exploitant voor de buurtsupermarkt. De potentiële exploitanten werken op dit moment hun plannen voor de buurtsupermarkt uit. De exploitanten die voor eind juni hun plan indienen, zullen worden uitgenodigd om hun plan begin juli aan de gemeente Rotterdam en Woonbron toe te lichten. Vervolgens zal half juli de exploitant met het best passende plan worden uitgenodigd om afspraken te maken over de te doorlopen stappen die nodig zijn om zijn of haar plannen te realiseren.