Geluidscontouren

Daar we aan het werk zijn aan een nieuwe opzet voor deze website, wordt er op deze site minder nieuws geplaatst dan gebruikelijk. We maken een uitzondering als het om belangrijk nieuws gaat.
De meeste bewoners die wat langer op Heijplaat wonen weten dat we een paar jaar terug een behoorlijke knok hebben moeten voeren tegen de geluidsoverlast die veroorzaakt werd door schepen die bij Unipoort afgemeerd lagen met de kont naar het dorp. Met name de stroommotoren van de zeeschepen waren de veroorzakers van de overlast en het heeft jaren gekost voordat er (simpele en door leden van de vereniging van wijkbewoners Heijplaat aangedragen) maatregelen werden genomen om de overlast te beperken. De oplossing was het andersom afmeren van de schepen, waardoor de uitlaten van de stroommotoren niet meer over de daken van de huizen op Heijplaat bliezen. Tijdens die strijd werd duidelijk hoe traag ambtelijk molens kunnen werken en hoe belangrijk het is om vanuit het dorp de vinger aan de pols en de druk op de ketel te houden.
Een ander voorbeeld van de moeizame weg om overlast te bestrijden is de knok tegen stank en vliegenoverlast. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Daarom wordt deze kennisgeving gedeeld in de hoop dat iemand dit gaat oppakken. Omdat wij middenin de havens wonen kan dit belangrijk zijn. Als er over facetbestemmingsplan "Geluid haven" gesproken wordt, is men in de regel niet van plan minder geluidsbelasting toe te staan, maar wordt er creatief gezocht naar ruimte waar nog wat meer geluid geproduceerd mag worden volgens bijzonder ingewikkelde regelgeving.

Door de Corona ligt het halve land plat, maar er wordt klaarblijkelijk wel rustig doorgewerkt aan dit soort lastige dossiers. Deze kregen wij van de week binnen over geluidscontouren. Open bijgaande PDF.