geluidsoverlast

tv programma Monitor over geluidsoverlast klik hier

Geluid is de meest hinderlijke overlast op het dorp. Heijplaat heeft een aparte status in de wet milieubeheer. Er gelden in het gebied zg. opgerekte waarden. De wet staat ook toe dat pieken en uitschieters die incidenteel boven die waarden  uitkomen worden toegestaan, zolang het totaal gemiddelde maar onder de gestelde norm blijft. De burger kan eventuele klachten kwijt bij de DCMR, maar die instantie blijkt aan procedures gebonden te zijn en is niet altijd direct in staat om te controleren waardoor het in de praktijk bijna onmogelijk wordt om structureel overlastbronnen aan te pakken.

De grootste veroorzakers van geluidsoverlast zijn schepen die op één of andere manier geen gebruik maken van walstroom. Deze schepen liggen pal naast het dorp hun lading over te slaan of te repareren en de uitlaten van de stroom motoren aan boord van zo'n schip komen vaak uit via schoorstenen die hoog boven het dorp uitsteken. Veel Heijplaters kunnen u verzekeren dat de brom die op Heijplaat regelmatig gehoord kan worden niet prettig is. Vooral de hele lage tonen zijn erg hinderlijk. Bij de vaststelling van de normen en de waarden qua geluid wordt een delta dB (delta B) norm gehanteerd, hetgeen betekent dat de lage tonen die niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor niet meegeteld worden. Die tonen zijn niet hoorbaar, maar zijn wel meetbaar en ze worden door sommigen als bijzonder hinderlijk ervaren. Ook zijn er bewoners op het dorp die de deur van hun toilet open moeten laten staan als zij op de pot zitten wanneer er bepaalde schepen liggen, omdat ze anders door de resonantie het hok uit dreunen. Op andere plekken kunnen ze absoluut niet in de tuin zitten vanwege een diepe brom en in het ergste geval wordt de nachtrust structureel verstoord als er een schip ligt. Ook wordt steeds meer duidelijk dat laag frequente tonen slecht zijn voor de volksgezondheid.

Bij klachten blijkt in de praktijk dat het niet meevalt om gehoord te worden. Het is bijna onmogelijk om de situatie te veranderen. Verder werkt de regelgeving zo, dat er altijd wel een verhaaltje is waardoor de overlast geoorloofd is en er is geen instantie die er iets aan kan of wil doen. Als de bewoners bijvoorbeeld het Havenbedrijf aanspreken, verwijst deze naar de afgegeven vergunning en naar de partij die moet handhaven, maar de handhaver is weer gebonden aan spelregels van het Havenbedrijf. Zo keurt de slager zijn eigen vlees. Een ander probleem is dat het bij overlast van schepen gaat over de zg. “nest geluiden”. Dat zijn de geluiden die een schip produceert als het afgemeerd is. Deze “nest geluiden” vallen niet onder de verantwoordelijkheid en de verplichtingen die voortvloeien uit de vergunningen van het bedrijf waar het schip ligt afgemeerd. Daarnaast zijn de inwoners van Heijplaat verdeeld over de ervaring van overlast. Velen zeggen dat je niet moet zeuren, Heijplaat heeft altijd herrie gekend. De RDM werf kon vroeger dag en nacht veel herrie produceren en daar zei niemand wat van. Men gaat voorbij aan het feit dat iedereen op het dorp toen zijn brood verdiende bij de werf, goedkoop woonde en de werf sponsorde zo goed als alle activiteiten en verenigingen op het dorp. Dan is acceptatie makkelijker. Verder is overlast niet overal op dezelfde manier te merken. Last but not least: het aantal haven activiteiten rond het dorp groeit, waardoor de geluidsdruk alleen maar toeneemt.

Lang heeft de bewonersvereniging van Heijplaat zich ingezet om te zoeken naar een manier om in elk geval fatsoenlijke afspraken te kunnen maken en uitschieters te voorkomen. Bij één van de bedrijven heeft dat geresulteerd in het omdraaien van de afgemeerde schepen, waardoor de uitlaten niet naar het dorp gericht zijn, maar naar de andere kant. Dat scheelt al een slok op een borrel. Uiteindelijk gaat het bij de herstructurering van het gebied Groot Heijplaat ook om de zoektocht hoe we onze wereld, waar industrie en wonen dicht op elkaar zitten, in de toekomst ingericht moeten worden. In de filosofie van de bewoners moet er om dit mogelijk te maken ook naar de bewoners geluisterd worden. Zij wonen er en hebben oog en oor voor dit soort zaken. De echte beleving van deze overlast gaat langs de mensen heen die beroepsmatig met dit soort zaken bezig zijn. De bewoners die zich bezighouden met de materie willen niet stellen dat ze beter zijn en beter weten, de bewoners stellen dat ze gewoon intensiever en langer met de problematiek geconfronteerd worden. Helaas valt met ingang van 2017 ook de bewonersvereniging weg omdat het bestuur van de stad Rotterdam de bewonersverenigingen sowieso een overbodige luxe vindt. Hiermee wordt het laatste stuk regulier overleg met de bewoners professioneel de nek omgedraaid waarmee het alleen maar lastiger wordt om een structurele oplossing te vinden voor dit probleem. Wat dat betreft lijkt het er veel op dat het Havenbedrijf, de gemeente en de DCMR er veel aan is gelegen om georganiseerde bewonersparticipatie uit te sluiten.

Het nachtleven van Heijplaat, een filmpje gemaakt tijdens een nachtelijk wandeling oktober 2015 over het dorp, dat aangeeft hoe het gesteld is met de geluidsdruk op het dorp klik hier

Filmpje een jaar later klik hier

Via deze link klik hier, kan men zien welke schepen er in de havens rond Heijplaat liggen.

Recent verschenen bericht NCRV/KRO klik hier