Groenvoorziening

Heijplaat is een tuindorp. Voor velen die voor de eerste keer Heijplaat bezoeken is de verrassing ontwapenend als ze het dorp vinden. Niemand verwacht tussen het container landschap een vredige groene oase, een dorp met straten met tuintjes en pleintjes met bomen, waar groen stroken zijn en zelfs daar waar het na oorlogse dorp stond, is, na de sloop enkele jaren terug, veel aandacht besteed om er een groene zone van te maken zolang er niet gebouwd wordt. Heijplaat is de naam tuindorp waard.

Het groen vraagt natuurlijk veel onderhoud, maar het is voor de bewoners om meer dan één reden fijn dat het er is. Het zorgt niet alleen voor een fraaie omgeving, maar het groen heeft ook een functie als het gaat om bv. het reduceren van omgevingsgeluid. Volgens professionals heeft het groen niet een toegevoegde waarde als het gaat om het reduceren van geluidsoverlast, maar de bewoners van Heijplaat denken daar anders over. De bewoners hebben daar menige discussie over gevoerd en er voor moeten pleiten sommige stukken te ontzien tijdens het inventariseren van wat weg kan volgens de onderhoudsmensen als er weer eens een bezuinigingsronde gedaan moet worden. Als de bewoners dan de ambtenaren van de gemeente meenemen om ze proefondervindelijk te laten horen wat bosschages kunnen betekenen t.a.v. geluidshinder, krijgen de bewoners gewoonlijk wel gelijk, maar dat houdt niet per definitie in dat er dan ook geluisterd wordt.

Dat is echter niet het enige probleem. Heijplaat is niet groot, maar het ligt allemaal erg gecompliceerd als het gaat over van wie wat is. De tuinen is geen probleem, dat is pakkie an voor de bewoners. De bomen in het gebied en de groen stroken is echter wel een probleem. Er is een gedeelte van het Havenbedrijf Rotterdam, er is een gedeelte van de gemeente, er is een gedeelte van Woonbron en om het allemaal nog moeilijker te maken is er ook een gedeelte van de bedrijven die er gevestigd zijn, de NS heeft er ook nog grond rond de spoorbanen en waarschijnlijk ontbreekt er nog wel één aan de lijst. Nu is Nederland erg gesteld op het principe dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen, dus al die partijen doen zo goed en zo kwaad als dat gaat aan onderhoud. Het ontbreekt echter aan een integrale aanpak van onderhoud en inrichting. In de ogen van de bewoners maakt dit de zaak onoverzichtelijk, is het moeilijk een partij aan te spreken op hetzij gebrek aan onderhoud, zieke bomen, gevaarlijke situaties enz. en het maakt het onderhoud nodeloos duurder.

Na de sloop van het na oorlogse dorp hebben een aantal bewoners het initiatief genomen om het zg. Groenkleed te ontwikkelen. Het Groenkleed houdt in eerste instantie in, dat de tuinen van de gesloopte woningen zoveel mogelijk behouden worden. De bomen kunnen in een later tijdstip altijd nog gerooid worden of verplaatst worden naar elders. Een andere opzet van het Groenkleed was het mede met de bewoners inrichten van het groen tussen in dit geval de RDM en het dorp.

In eerste instantie kan er gesproken worden over een succesvol project. Het gebied waar gesloopt is ziet er niet uit als een kale woestenij, maar er staan bomen en planten. Er moest echter wel onevenredig veel moeite gedaan worden voor het onderhoud en het geven van water aan de bomen en planten in tijden van droogte. Ook hier was goed te zien dat er door de stakeholders, de partijen die zich bezighouden met de duurzame ontwikkeling van Heijplaat, niet integraal gedacht werd over de ontwikkeling van het gebied.  Dat e.e.a. ten koste is gegaan van de motivatie van de betrokken bewoners mag voor zich spreken, maar ook daar liggen de betrokken partijen niet wakker van.

Het streven van de duurzame ontwikkeling zoals de bewoners dat zien is ook een integrale aanpak van de groenvoorziening. Het belang van een groene enclave tussen de havens is groot. Niet alleen voor de bewoners is het prettig, maar ook voor bv. trekvogels vormt gebied Groot Heijplaat een rustpunt. De inwoners van Heijplaat hopen dat de stakeholders ooit het licht gaat zien en het belang gaan onderkennen van een meer duurzame en integrale aanpak van de groenvoorziening om de wereld te laten zien dat het beter kan.

Klik op de PDF om het plan van de bewoners te kunnen lezen. Op pagina 34 leest u over de groenvoorziening op het dorp.