HAVENBEDRIJF

De havens hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het bestaan van Heijplaat. Dat is niet zo verwonderlijk, want op Heijplaat draaide vroeger alles om scheepsbouw.

Na het ophouden van het bestaan van RDM als werf, had men eerst het idee om Heijplaat met de grond gelijk te maken. Toen men begon met de herstructurering van Heijplaat/RDM had men eerst het idee om de oude RDM te slopen. Dat is gelukkig alemaal niet gebeurd. Het dorp is gered van de sloop door de bewoners, de RDM is gered van de sloop door het Havenbedrijf die door voortschrijdend inzicht tot de conclusie was gekomen dat het beter was om het cultuur historisch erfgoed te bewaren en er iets mee te doen.

Nu zijn Heijplaat en het Havenbedrijf goede buren zoals dat heet. Binnen de herstructurering van het gebied zijn beide partijen op zoek naar een goede manier om met elkaar om te gaan.

De belangen zijn natuurlijk niet dezelfde, daarom verschillen de bewoners en het havenbedrijf wel eens van mening, maar ze blijven met elkaar in gesprek.

Het is te hopen dat vanuit Heijplaat en de RDM ooit weer eens een gezamenlijk verhaal kan komen dat vertelt over een goede manier van wonen temidden van de bedrijvgheid van de havens van Rotterdam, een verhaal waar iedereen zich in kan vinden!

voor meer informatie over het havenbedrijf klik hier