Heijplaat Post

Heijplaat Post is een lokaal magazine voor en over de wijk Heijplaat en ontwikkelingen in de wijk.

zesde editie zomer 2019     

vijde editie voorjaar 2019   

vierde editie winter 2018    

derde editie herfst 2018     

tweede editie zomer 2018  

eerste editie lente 2018