Heijplaat Prikt

Ook op Heijplaat wordt, net als op de Wilhelminapier waar Hotel New York het initiatief genomen heeft, bedrijven en particulieren uitgedaagd zwerfvuil op te ruimen voordat het in de Nieuwe Maas terecht komt en deel uit gaat maken van de "plastic soep".
Al eerder deed de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH) een proef met een gericht schoonmaakproject rond het bedrijf Suez, waar met een aantal mensen het zwerfvuil rond het bedrijf werd geruimd. Het resultaat was verbluffend en het is goed te