update 6 april 2020 begin zoals het verhaal straks op de nieuwe site te lezen is over de Heijsehaven. De verhalen en de informatie op de nieuwe site gaan dieper en uitgebreider in op de geschiedenis en het wel en wee van de Hey en Heijplaat door de jaren heen.

De Heijsehaven werd in de scheepsbouw- en reparatietijd gebruikt als afbouw haven van de RDM. Met enig speur- en zoekwerk konden we iets meer vinden over de geschiedenis van de Heijsehaven en Courzand. U vindt dat verderop in dit bericht ( alleen op de nieuwe site in de maak) Het is een lang verhaal, maar de Heijsehaven kent een lange geschiedenis. Zo wordt in „Gerrit Manheer’s Gepriviligeerde Almanak van 1788″ vermeld onder de rubriek Veerschuiten, dat „de veerschepen van Roon, Pernis, Poortugaal, Saarloos, Hoogvliet, Spijkenis en de Hey alle Vrijdagen ’s morgens voor yder plaats op deze stad (Schiedam) en ’s namiddags terug varen.” Blijkens een oorkonde bestond er in 1356 al een veer tussen de linker en de rechter Maasoever ter hoogte van Schiedam en de Hey.

Binnenkort kunt u dit allemaal lezen op de nieuwe heijplaat.com!!

 

laatste update 24 oktober 2015

Heijse Haven

beelden Heijsehaven klik hier

De Heijse haven is de eerste haven binnen het stadshavensgebied waar weer volop bedrijvigheid is dankzij een nieuwe invulling. Velen zijn daar gelukkig mee, anderen niet echt. De bewoners en gebruikers van de Quarantaine Inrichting zeker niet. Havenactiviteiten brengen overlast met zich mee. In dit geval gaat het om draaiende stroom motoren die zeker voor de bewoners op de Quarantaine een nachtmerrie zijn, die zitten hemelsbreed hier heel dicht bovenop. Het is voor hen een beetje een herhalingsoefening uit de jaren negentig toen de daar voor onderhoud afgemeerde platformen voor flinke geluidsoverlast zorgden. Ook de uitstoot van de dieselmotoren die voor de nodige stroom stonden te draaien zorgden toen voor merkbare overlast in het gebied door de fijn stof en kwalijke dampen die zorgden voor chronische aandoeningen als hoofdpijn en bloedneuzen. Gelukkig zijn tegenwoordig zaken als roetfilters verplicht, maar het geluid blijft. Verder is er de giga en hardnekkige parkeeroverlast rond het trainingscentrum gevestigd aan de zuidwestkant van de haven. Ondanks een grote parkeerplaats verderop voor de cursisten, worden de bewoners er voorlopig niet goed van.

De huidige activiteiten in de Heijsehaven zijn een bevestiging van het karakter van het gebied: het is havengebied en dat is dynamisch en brengt activiteiten en onverwachte veranderingen met zich mee. Inmiddels is de loods van Condor klik hier een feit, Bonn en Mees klik hier laat er zijn drijvende bokken ronddobberen, de firma Koole, die altijd zijn binnenvaarttankers aan de oevers van de Maas bij Schiedam afmeerden, heeft een goed alternatief gevonden in de wachtplaatsen voor binnenvaarttankers. Franklin klik hier heeft een diepte investering gedaan en gaat nog verder uitbreiden met zijn activiteiten en Saio klik hier zit er al jaren met zijn trainingscentrum.

Opvallend is dat van het plan met de Heijsehaven van een decennium terug toen het hele spul aan de slag ging met de herstructurering van het dorp met corporatie Woonbron aan de lead, eigenlijk helemaal niets terecht is gekomen. Toen ging het om kleinschalige bedrijfsruimtes op pontons in deze rustige haven, er werden havelingen en pioniers gezocht die het moesten gaan invullen. Nu heeft het havenbedrijf de regie weer in handen en laat zien wat er met een haven moet gebeuren. Woonbron heeft in de afgelopen 10 jaar wat dat betreft wel vaker laten zien niet zo goed te zijn met projecten op het water.

Maar al met al heeft de inzet van toen wel geleid tot de activiteiten van nu. De vraag is en blijft echter of het resultaat van nu een gevolg is van doelbewust ingezet en doordacht beleid vanaf het moment dat er integraal duurzaam moest worden ontwikkeld in gebied Groot Heijplaat of is het gewoon de ondernemersgeest van de bedrijven die nu gebruik maken van de haven die de uiteindelijke invulling bepaald hebben.

Wat dat aangaat is het gevoerde beleid voor een integrale duurzame ontwikkeling net de gang van een dronken vent die wel ongeveer weet waar hij heen wil, maar de hele weg nodig heeft om er te komen. De innovatieve en duurzame bestemming van de plannen van toen met de haven heeft plaatsgemaakt voor verhuur van meters kade. No matter what, money rules. Misschien dat de bedrijfsvoering van de bedrijven die er zich gevestigd hebben iets hebben met duurzaam investeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar de ontwikkeling van de Heijsehaven heeft niets te maken met innovatieve en duurzame ontwikkeling van de haven van Rotterdam waarin doelstelling zijn opgenomen die te maken hebben met o.a. CO2 reductie. Het is gewoon een haven geworden met haven gerelateerde activiteiten met de daarbij behorende milieu overlast, punt. De zorgvuldige planning en innovatieve duurzame ontwikkeling bestaat wel, maar dan hoofdzakelijk in de gevoerde pr. Veel bewoners van de Heijse Torenflat kunnen daarvan meepraten. Zij kochten hun huis met vrij uitzicht toen de loods van Condor nog bedacht moest worden.