Herstructurering

Heijplaat/RDM maakt deel uit van de Rotterdamse Stadshavens.
Een deel van de stadshavens hebben hun functie verloren en moeten een nieuwe bestemming krijgen, een grote uitdaging voor de stad. Stadshavens Rotterdam houdt zich daar er mee bezig. 

Heijplaat was voorheen onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, de werf waar o.a. het ss Rotterdam is gebouwd. Het kleine dorpje tussen de grote stadhavens Waal- en Eemhaven, was ooit van de RDM werf. De scheepsbouw is echter al lang weg uit de havens van Rotterdam. Toen de werf definitief sloot wisten de bewoners te voorkomen dat het dorp gesloopt zou worden, maar het raakte daarna wel in de verloedering.
Aan het begin van de 21ste eeuw ontstonden nieuwe plannen voor het gebied Groot Heijplaat: De werf zou gesloopt worden om plaats te maken voor woningbouw. Alles en iedereen moest meedenken en –doen. De aanpak zou anders worden dan anders: er moest vooral buiten the box gedacht worden. De bewoners werden uitgedaagd mee te denken en te werken in de herontwikkelingen van dit zo unieke gebied, omdat zij de experts waren en de eigenheid van het gebied als geen ander kenden. Er werden “havelingen” en pioniers gezocht die het aandurfden om te investeren in het gebied. De initiator van het hele verhaal was woningbouwcorporatie Woonbron die toen het logo voerde: Woonbron denkt, durft en doet!

Het is echter een complex gebied en veel partijen bemoeiden en bemoeien zich met de gang van zaken en iedereen heeft daarin zijn of haar eigen belangen. De grootste uitdaging binnen de herstructurering van Heijplaat en omgeving is dan ook altijd geweest om alles met een gemeenschappelijk verhaal op één lijn te krijgen zodat een integrale ontwikkling mogelijk zou zijn. Zo moet er buitendijks gebouwd worden, het gaat om duurzaam ontwikkelen, er zijn ambities op gebied van energieneutraliteit en er moet gewoond en geleefd worden midden in het kloppend hart van de wereldeconomie.Ga er maar aan staan!

De in 2004 ingezette herstructurering had voor wat betreft het dorp in 2011 klaar moeten zijn met de realisatie van sloop en nieuwbouw voor een deel van het dorp en een adequaat voorzieningencluster. De herstructurering van het dorp is uitgelopen op een complete gebiedstransitie. De werf en de opstallen van het terrein zouden in eerste instantie gesloopt worden. Nu is het complex omgetoverd tot de RDM Rotterdam, een knap staaltje werk. Helaas ligt het dorp er maar een beetje bij en het wordt er niet er niet beter op voor de bewoners. 2011 is al een paar jaar terug en het is nog niet klaar. Er is wel een groot gedeelte van het dorp gesloopt, waardoor het bewonersaantal met 30% is verminderd naar 1350 en de voorzieningen hun bestaansrecht verloren. Er wordt nu eindelijk in 2017 een begin gemaakt met het bouwen van nieuwe woningen, maar met een traag tempo.

Met de herstructurering verandert het dorpsbeeld sterk. Er woonde vroeger letterlijk één grote RDM familie. Wie op Heijplaat woonde, werkte voor de RDM. Dat is al lang niet meer zo. Zoals de zaken er nu voor liggen is één ding zeker: Heijplaat is er nog lang niet want binnen de hele gebiedstransitie staat het dorp al lang niet meer op de prioriteitenlijst van de initiatiefnemers van de herstructurering die in 2004 is ingezet.

In dit menu kunt u een aantal onderwerpen bestuderen die opvallen binnen de georganiseerde chaos die een gebiedstransitie met zich meebrengt. Veel partijen zeggen dat je binnen de grote verandering in het gebied niet naar het verleden moet kijken, maar juist naar de toekomst. Helaas vergeten ze daarmee dat er van het verleden veel geleerd kan worden als we met z'n allen af en toe de tijd nemen om even stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd.