Het kan niet op

krantenartikel landelijk dagblad grote-brand-bij-afvalverwerker-rotterdam

Rijnmond over het voorval

Suez en van Gansewinkel zijn afvalverwerkers en het verwerken van afval brengt steeds meer overlast met zich mee. Stank, vliegen en zwerfvuil waren bekend, maar nu blijkt ook dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door bedrijfsvoering die onvoldoende blijkt om veiligheid van de volksgezondheid te kunnen garanderen. De bewoners klagen al langer dan vandaag steen en been daarover maar worden niet of nauwelijks gehoord. Er wordt wel gereageerd op het gemor van de bewoners als ze echt “lastig” worden, maar er worden geen afdoende maatregelen genomen om de overlast te beperken. Sterker nog, er wordt tegen de wens en het advies van de bewoners in verder gebouwd aan de vuilnisbelt bij de ingang van het dorp die op volle toeren mag draaien met installaties die niet geschikt zijn voor het productieniveau dat wordt aangehouden.
Bewoners vinden dat hier de regels eenzijdig worden toegepast in het voordeel van het bedrijfsleven. In dit geval mogen ze overlast veroorzaken omdat er geschermd wordt met voorgenomen verbeteringen bij de één en de ander weet nog niet wat de toekomst gaat brengen ivm overname door andere grote bedrijven, dus weten ze nog niet of ze nog gaan investeren in die locatie. Dat schijnt voor de regelgevers en handhavers reden genoeg te zijn om de overlast toe te staan. De betreffende bedrijven hebben wel de naam Complex Waalhaven gekregen omdat er de laatste tijd veel gedoe is ivm de activiteiten en de veroorzaakte overlast, maar als we de kranten mogen geloven gaat het hier om een dunbevolkt gebied en in het verderop gelegen Charlois en Pendrecht is op tijd geadviseerd om de ramen te sluiten, dus geen probleem en niets om je zorgen over te maken, tenminste als we Heijplaat gemakshalve vergeten. Er is echter een stedelijke uitspraak gedaan, nu alweer jaren terug, dat het gebied bewoond is en dat dat zo blijft. Dan snappen bewoners niet dat er geen rekening met ze gehouden wordt. Ze snappen op Heijplaat alles over "opgerekte waarden" als het om de hinderwet gaat, maar dit loopt de spuigaten uit. Waar de bewoners zich ook zorgen over maken is dat in dit soort gevallen ook de dagelijkse bezoekers van het RDM Rotterdam terrein helemaal over het hoofd gezien worden, terwijl dat er daar overdag duizenden mensen rondlopen die zich van geen enkel gevaar bewust zijn . Het gaat hier om mensen die er werken, er is een groot onderwijsinstituut gevestigd, er is onlangs een evenementenhal in gebruik genomen en de uiteindelijk ambitie ten aanzien van het aantal bezoekers van de RDM Rotterdam ligt vele malen hoger dan dat het nu is.

In het afgelopen jaar is er bij van Gansewinkel buiten deze brand, tot twee maal toe brand geweest. Bij de eerste brand brandde de loods waarin sorteerwerkzaamheden werden verricht, volledig af. De werkzaamheden werden voortgezet zonder loods met een aanpassing in de vergunning is de bewoners verzekerd: er mag nu alleen afval uit de bouw verwerkt worden. Helaas constateren de bewoners maar al te vaak dat er gewoon ook grof huisvuil gesorteerd wordt met alle ellende van dien. De brand is ontstaan in een grote stapel grof huisvuil. De oorzaak heeft waarschijnlijk te maken met de extreme hitte van dat weekend. Er wordt gesuggereerd dat er wellicht een stuk glas tussen heeft gezeten dat als brandglas heeft gediend door het felle zonnetje. Een reactie van een bewoner daarop: daarom moet er ook een loods staan waar dit soort sorteerwerkzaamheden wordt uitgevoerd. Naar ons gevoel wordt er gewoon maar wat aangemodderd en de opmerking dat deze brand geen verband hield met de vorige branden schoot helemaal in het verkeerde keelgat. Het verband is duidelijk en heet v. Gansewinkel! De centrale vraag is nu: wie heeft hier nu zo veel boter op zijn hoofd dat dit gewoon door kan gaan??