Vereniging van Huurders Heijplaat

Postadres;     voorlopig Sirrahstraat 3

Emailadres;   huurders@heijplaat.com

De Vereniging van Huurders Heijplaat bestaat al lang, maar is de afgelopen jaren onderdeel geweest van de Vereniging wijkbewoners Heijplaat. Nu de laatste ophoudt actief te zijn is het tijd om de Vereniging Van Huurders Heijplaat nieuw leven in te blazen en samen met de Vereniging van Eigenaren een stem te vormen en aanspreekpunt te zijn voor alle partijen die van belang zijn voor de ontwikkeling van Heijplaat.

De VVHH heeft als hoofddoel het behartigen van belangen van huurders in Heijplaat. Door u als huurder aan te melden via mailadres huurders@heijplaat.com geeft u aan als huurders verenigd te willen zijn en vertegenwoordigd te willen worden door de Vereniging van Huurders Heijplaat.
Er zitten geen financiële verplichting aan het lidmaatschap van de vereniging, wel worden uw belangen vertegenwoordigd en worden uw rechten als huurder bewaakt. Een lidmaatschap van de vereniging bij de Woonbond garandeert een goede update van de veranderingen in het huurrecht en ondersteuning bij conflicten voor leden van de Vereniging van Huurders Heijplaat.

Recent kwam de nieuw huurwijzer binnen met daarin veel nieuws over o.a. de jaarlijkse huurverhoging. Wilt u ook een huurwijzer ontvangen? Meldt u dan aan, wij noteren uw adres en u bent dan automatisch lid van de vereniging van huurders Heijplaat en u ontvangt de huurwijzer gratis in de bus.