huurdersvereniging

Huurders hebben eigen zorgen aan hun hoofd. Zij zijn voor zaken die te maken hebben met woongenot afhankelijk van een woningbouwcorporatie en de manier waarop de corporatie omgaat met het fenomeen sociale volkshuisvesting.
De huurdersvereniging Heijplaat is sinds januari 2017 weer een zelfstandige vereniging. Lang heeft de vereniging kantoor en bestuur gedeeld met de bewonersvereniging Heijplaat. De bewonersvereniging is gestopt met activiteiten die te maken hadden met de vertegenwoordiging van de bewoners binnen de herstructurering vanwege een onwerkbare situatie door het geharrewar en ontbreken van elke vorm van beleid voor het dorp binnen de herstructurering.

De vereniging van huurders Heijplaat moet opnieuw een ledenlijst maken. De oude is verre van update en het aantal verhuizingen op het dorp was de laatste jaren erg groot. Wilt u (voorlopig gratis en geheel vrijblijvend) lid worden van de vereniging? Geef u dat op  via mail huurders@heijplaat.com of info@heijplaat.com of met een briefje in de bus op Sirrahstraat 3 of Sirrahstraat 12. Wellicht kunnen we met elkaar eens kijken of we iets kunnen doen met de jaarlijkse huurverhoging, de status bescherm stadsgezicht of het bestemmingsplan oude dorp. Omdat een bestemmingsplan voor het oude gedeelte van het dorp ontbreekt kan de corporatie bv. met panden doen wat ze willen, waardoor een pand met bestemming winkel gewoon verkocht kan worden als woonhuis en andersom.

Deze week kregen wij de huurwijzer binnen, een interessant blad van de Woonbond waar veel informatie staat over huurrecht en dat soort zaken. Er wordt in deze uitgave uitgebreid ingegaan op de huurverhoging die dit jaar anders is dan andere jaren.

Wilt u dit blad ook ontvangen? Geef u dan op als lid van de huurdersvereniging. Bent u lid dan heeft u o.a. recht op ondersteuning en juridische bijstand in conflicten met de woningbouwcorporatie.