participanten

Heijplaat is van oudsher een dorp met veel betrokken inwoners die actief zijn in en voor hun wijk, zich inzetten voor het organiseren van feesten en partijen of actief zijn binnen een vereniging.

In dit menu zijn de partijen opgenomen die een bijdrage hebben geleverd in de herstructurering van Heijplaat Zij hebben niet alleen projecten en projectjes opgezet, maar hadden ook zitting in overleggen, vergaderingen, brainstormen en gaven invulling aan wenselijke richtingen.

 

Ampenanstraat 28    huisvesting, woonkamervoorstellingen, begeleiding ilab koppeling bewoners, presentatie Chibb en Maskarade, rondleidingen, voorlichting, heijplaat.com, historisch heijplaat, duurzaam heijplaat.

 

kerstmarkten

diverse bijeenkomsten

festival via del mondo

follydocks

bewonersvereniging

Heijpraat naar vitaal

weg naar 2035

Kolk

Huiskamer

RDM

Koplopers