laatste update 1 mei 2014

Innovatieprogramma Klimaat Neutrale Steden

Kijken hoe je met bewoners versnelt klimaatneutraliteit kan bereiken, bewoners mobiliseren en faciliteren om zich duurzaam te gedragen. Dat is de kern van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) van Agentschap NL.
Rotterdam kreeg samen met Amsterdam Stadsdeel Zuid en zes andere gemeenten een bijdrage voor de proces- en begeleidingskosten bij de uitvoering van hun proefprojecten op weg naar klimaatneutraliteit. In Rotterdam ging het geld bijna logischerwijze naar Heijplaat, waar met de herstructurering en de Campus al fors werd ingezet op duurzaamheid. Bovendien is Heijplaat voor Rotterdam een testcase voor buitendijks bouwen, een belangrijk item met het oog op klimaatverandering en zeespiegelstijging. Op Heijplaat kwam het IKS-geld ten goede aan een aantal projecten waar onder: Groenkleed, Koplopersproject Eneco, de Huiskamer en Hutspot Hotspot.