klachten behandeling

Wat gebeurt er met de klachten? Af en toe geeft de toezichthouder terugkoppeling of belt er een bewoner om te checken.

2 mei 2018: Vorige week ben ik gebeld door DCMR. Het betrof een terugkoppeling op 3 verschillende klachten die ik in April heb gedaan.
Eén melding vanwege geluidsoverlast op 9/4 (toeterende boot bij Uniport ’s-Morgens rond 6 uur), een melding van stank op 19/4 en een melding over overlast vliegen op 23/4.
Ik heb nogmaals aangegeven dat ik een vermoeden heb dat de overlast van de vliegen ook te maken kan hebben met de grote kraaienpopulatie rond de kinderboerderij. Ik heb dat bij de bewonersbijeenkomst vorig jaar ook al aangegeven maar daar toen niets meer over gehoord.
Hopelijk wordt er nu wel naar gekeken.
Suez hangt nog steeds een dwangsom boven het hoofd, bij 3, of meer dan 3 klachten gaat de piketdienst controleren.
Gelijk ook gevraagd naar de reden en oorzaak dat ik geen overzicht meer krijg van de meldingen die ik doe. Met meerdere meldingen die door ons allemaal in redelijk korte tijd worden gedaan raak je al gauw het overzicht kwijt.
Deze nieuwe manier van melden is sinds december van kracht, het klachtenformulier is toen vernieuwd waardoor er geen kopie van de klacht meer wordt gegeven.
Als optie wordt door DCMR nu gegeven om een printscreen van je melding te maken of alsnog bellen na het melden waarna via het referentienummer kan worden gezien waar de klacht precies over ging. Ik vind het een omslachtige regeling, niet handig ook.
We wachten verder af.