laatste nieuws Julianakerk, bron FB pagina, direct van de eigenaar d.d. 4 januari 2018:

Fascinerend hoe snel geruchten zich verspreiden. Laat ons even duidelijkheid scheppen in de misverstanden die de afgelopen weken zijn ontstaan, en een korte update geven op de ontwikkelingen.

1. Er is geen bouwvergunning aangevraagd, want er is nog g
een plan of ontwerp. We zijn nog bezig mensen te spreken en te kijken wat voor programma er moet komen. Hier gaan we sessies voor organiseren waarin iedereen wordt uitgenodigd mee te denken, er komt nog een 24uurs ontwerpwedstrijd voor studenten, etc etc. Wat betreft de vergunning: Zoals jullie wellicht weten krijgt Heijplaat een bestemmingsplan dit voorjaar. We mochten al in kerk en jeugdgebouw wonen, om dat er eerder geen geldig bestemmingsplan was. De vergunning betreft dus enkel de juridische inpassing van de situatie vóór de brand in het nieuwe bestemmingsplan. Hiervoor was een ontheffing voor wonen in het havengebied nodig ivm havengeluid. Op onze aanvraag voor deze ontheffing is alle commotie gebaseerd.

2. De speculatie van de buurtkrant dat alles gesloopt gaat worden en dat er nieuwbouwwoningen komen, is dus onjuist en ongegrond. We werken met man en macht aan het behoud van zoveel mogelijk van de kerk, maar willen wel dat de plek vervolgens gebruikt mag worden voor wonen of andere gebruiksfuncties.

3 Het opruimen. De bedoeling is dat er in de 2e week van januari begonnen wordt met opruimen, afhankelijk wanneer de aannemer klaar is met andere klus. Goede bakstenen worden apart gehouden om herbouw mogelijk te maken. Als is opgeruimd gaat een constructeur onderzoek doen naar staat van de restanten. Voor de duidelijkheid: de herbouw van een kerk duurt al snel een jaar of 5. We doen ons stinkende best het in de helft van die tijd voor elkaar te krijgen, maar zijn afhankelijk van derden en een oververhitte bouwwereld.

4. We zijn nog in gesprek met de verzekeraar. We zaten nog in de tijdelijke dekking toen de kerk afbrandde. Op dat moment waren we dus onderverzekerd aangezien het proces van taxatie, opstellen uitgebreid contract etc. niet was voltooid.

We hopen dat het zo wat duidelijker is, en vragen vriendelijk ons gewoon een berichtje te sturen als er vragen zijn. Wie het proces wil volgen: op facebook.com/juulvanrotterdam doen we uitgebreid verslag. Daar volgen ook uitnodigingen om mee te denken over de plannen.